Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Soneran perehtymisohjelma - henkilöstökoulutusta verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.6.5 Käyttöympäristön toteutus

Seuraavassa kerrotaan perehtymisohjelman eri versioista ja niiden testauksiin perustuvista muutoksista.


KUVIO 24. Ensimmäinen versio.

Ensimmäinen versio

Alkuperäisen ohjelman metafora oli autolla ajaminen ja tie. Ohjelman edetessä käyttäjä kohtaa ohjelman sisältöalueita. Lähdettäessä seuraamaan kylttejä saadaan tarkempia karttoja, joiden avulla yksityiskohtien on tarkoitus löytyä. Ongelmaksi tässä nousi mm. se, että ohjelmaan ei ollut merkitty mitään selvää reittiä, mitä kulkea, eikä ohjelma näyttänyt jo kuljettua materiaalia erikseen.


KUVIO 25. Toinen versio.

Toinen versio

Kehittelytyö jatkui, ja uutta versiota testattiin Telellä maaliskuussa 98. Pääongelmaksi muodostui ovaali- ja tekstikenttien hahmottaminen ja se, miten ohjelmassa navigoidaan niiden avulla eteenpäin. Lopullinen pääkäyttöliittymä näyttää jälleen erilaiselta. Navigoinnin logiikkaa on pyritty helpottamaan yhdistämällä ovaali- ja tekstikentän liikkumistavat yhdeksi valikoksi ja tekemällä erillinen peruutuspainike.


KUVIO 26. Kolmas versio.

Kolmas versio

Käyttöliittymän suurimmat muutokset selkeyttivät ympäristöä. Hankkeen kehittelyssä oli lähtökohtana pedagoginen kokonaisuus, jossa tehtäväosiot kertaisivat uusia asioita ja varmistaisivat oppimisprosessin etenemisen. Tehtävätyypit vaihtelivat monivalinnasta ja tyhjien kenttien täyttämisestä täysin avoimiin tehtäviin.

Esimieheltä vaadittaisiin melko vahvaa perehtymistä ohjelmaan ja aikaa uuden työntekijän palautteisiin vastaamiseen ja ohjaamiseen. Alkuperäisissä selvityksissä asetettiin tavoitteeksi itseohjautuminen oppimisprosessissa ja prosessin eteneminen ilman suoranaista ohjausta. Ohjaajan rooli tehtävien tarkistajana ei välttämättä toimisi.

Tehtävissä päädyttiin monivalintatehtäviin, jotka oikean vastauksen yhteydessä kertoisivat hieman laajemmin käsillä olevasta aiheesta. Kirjallisten avointen tehtävien kohdalla yhdeksi ongelmaksi muodostui viestin postittaminen, sillä postitusohjelmat vaativat varsin vahvan lähettäjäinformaation ennen viestin varsinaista postitusta.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava