Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Soneran perehtymisohjelma - henkilöstökoulutusta verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.6.2 Tausta ja tavoitteet

Seuraavassa tarkastellaan ennen nykyistä perehtymisohjelmaa käytettyjä perehdyttämistoimenpiteitä ja niistä saatuja kokemuksia.

Historiaa

Telessä (nykyisin siis Sonera) lähdettiin uudistamaan uusien työntekijöiden perehdyttämisohjelmaa koko Telen käsittävänä projektina syksyllä 1994. Heti alusta asti perehdyttämisohjelmaa ruvettiin kutsumaan perehtymisohjelmaksi, koska haluttiin konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaisesti korostaa henkilön omaa vastuuta tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. Perehtyminen käsitettiin aktiiviseksi oppimiseksi, joka oikeastaan jatkuu niin kauan, kuin henkilö on töissä.

Erilaiset sähköiset mediat olivat uuden perehtymisohjelman tukena heti alusta alkaen. Telebox-sähköpostijärjestelmän ilmoitustaulu valittiin aluksi pääasialliseksi perehtymismateriaalin sijoituspaikaksi mm. siitä syystä, että suurimmalla osalla teleläisistä oli tuolloin henkilökohtainen postilaatikko. Taulua oli myös helppo käyttää ja päivittää, ja sinne pääsi mistä tahansa puhelinverkon ulottuvilta (esim. kotoa) ilman mitään erityisjärjestelyjä. Järjestelmään sai myös erilaisia kuvia ja dokumentteja taulusanomien liitetiedoiksi. Taulun päivittämisestä vastasi yksi henkilö, jolle päivitysmateriaali lähetettiin sähköpostin välityksellä.

Perehtymisjakson alussa kaikille uusille tulokkaille jaettiin salkku, joka sisälsi ohjemateriaalin, näytteitä henkilöstölehdistä, videokasetteja sekä mahdollisesti oman esimiehen räätälöimää materiaalia. Esimiehen oli tarkoitus tulostaa sähköpostin ilmoitustaululta uudelle tulijalle osa tämän perehtymiskansion sisällöstä. Tämän toimenpiteen tavoitteena oli opastaa työntekijöitä hakemaan informaatiota heti alusta asti sieltä, missä se on päivitettynä, koska sitä ei haluttu kerätä kansioon vanhenemaan.

Perehtymisohjelma valmistui helmikuussa 1995. Ohjelma tehtiin koko Teleä varten perusohjelmaksi, jota voitaisiin tarpeen mukaan räätälöidä yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkkinä yksikkökohtaisesta perehtymisen ohjaamisesta voidaan tarkastella Telekehityskeskusta. Keskuksessa järjestettiin tämän perehtymisohjelman lisäksi uusille tulijoille kolme kertaa vuodessa yhden päivän kestävä tutustumistilaisuus. Tarkoituksena oli varmistaa, että itseohjautuva perehtyminen oli lähtenyt asianmukaisesti alkuun, tarjota tapaaminen Telekehityskeskuksen johtajan sekä yksiköiden päälliköiden kanssa, tutustuttaa taloushallinnon henkilöihin ja luottamushenkilöihin sekä rohkaista liikkumaan naapuriyksiköissä. Palaute näistä tilaisuuksista on ollut positiivista.

Vuoden 1996 aikana oli koko perehtymisohjelmasta tullut seuraavanlaista palautetta:

Kävi ilmeiseksi, että perehtymisjakson alussa jaettavaksi tarkoitetun kansion käyttö oli puutteellista. Suurin osa uusista tulokkaista ei ollut saanut kansiota tai siihen kuuluvaa materiaalia. Parhaiten perehtymisohjelman kehittäminen onnistui sähköpostin ilmoitustaulun osalta. Oli ilmeistä, että koko Teleä koskevan tiedon keskitetylle ja päivitettävälle säilytyspaikalle oli selvästi ollut tarvetta. Se palveli myös Telen muita työntekijöitä. Perehtymisjaksossa oli kuitenkin selvästi vielä paljon kehittämistä. Itseohjautuvuus vaikutti kuitenkin periaatteena oikealta ja tietojärjestelmien hyödyntäminen jakson tukena toimi. Jakson käynnistyminen tuli kuitenkin saada niin automaattiseksi, että se käynnistyisi, vaikka esimies unohtaisi koko asian. Tästä tilanteesta lähdettiin kehittämään perehtymisohjelman WWW-versiota.

Intranet-toteutus

Ohjelman tavoitteet

Perehtymisohjelmaa pyrittiin kehittämään niin visuaalisesti kuin toiminnallisestikin sekä rakentamaan sitä mm. seuraavien tavoitteiden ja periaatteiden mukaan:

Yhteistyötahoja

 

Sonera Oy
Sonera Oy on johtava tietoliikenneyritys Suomessa. Soneran pääliiketoiminta-alueet ovat matkaviestintä, kiinteän verkon palvelut ja erityisliiketoiminnot. Kansainvälinen toiminta kasvaa voimakkaasti, ja tällä hetkellä tytär- ja osakkuusyhtiöitä on 14 maassa. Sonera aloitti henkilöstön perehtymisohjelman suunnittelun syksyllä 1994 ja on intranetin myötä muokannut ohjelmaansa soveltumaan myös muille käyttäjäryhmille.
Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio
Hypermedialaboratoriolla on kokemusta tietoverkkojen käyttöön pohjaavien oppimisympäristöjen tuottamisesta. Projektissa työskenteli graafikko, ohjelmoija ja projektitutkija, jonka vastuulla oli myös yhteydenpito eri osapuoliin ja ohjelman testaajiin.

Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava