Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Soneran perehtymisohjelma - henkilöstökoulutusta verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.6 Soneran perehtymisohjelma - henkilöstökoulutusta verkossa

Esa Kähäri, Timo Väliharju, Katri Ylinen, Lauri Jäntti

hoeska@uta.fi , kativa@uta.fi , ky44943@uta.fi , Lauri.Jantti@sonera.fi

Tampereen yliopisto, Hypermedialaboratorio

PL 607, 33101 TAMPERE

Tässä pilottiprojektissa kehitettiin ohjelma tai paremminkin käyttöliittymä, jonka avulla Soneran uudet työntekijät voivat saada tietoa yrityksestä ja päivittäistä työpäivää koskevista asioista. Ohjelma pyrittiin suuntaamaan myös vanhoille työntekijöille, joille se toimii eräänlaisena linkkilistana Soneran intranetistä, Sonetista. Kaikessa on pyritty ottamaan huomioon perehtyjän mahdollisimman itsenäinen toiminta ja tarvittavan ohjaustarpeen vähentäminen. Ohjaus on kallista ja se vie aina ohjaajan työpanosta pois hänen varsinaisista tehtävistään. Henkilökohtainen ohjaus on luonnollisesti suositeltavaa, mutta pyrkimyksenä on saada perehtyjä ohjelman avulla melko pienelläkin ohjauksella alkuun. Pyrkimyksenä on tuoda uusi väline myös jo Sonerassa työskentelevien käyttöön. Valmis kokonaisuus helpottaa tiedon hankintaa Sonetista. Jo ohjelman suunnitteluvaiheessa haluttiin huomioida vuorovaikutteisuus ja mahdolliset tehtävät, joiden avulla opitut asiat tulisi kerrattua ja perehtyminen lähtisi luonnollisesti käyntiin. Tehtävien luonne määrää paljolti sen, kuinka paljon niitä tehdään ja kuinka paljon asioita kerrataan. Käsiteltävän materiaalin järjestys ja tehtävien haastavuus ovat suuri osa perehtymisen onnistumista. Tämä ohjelma pyrkii auttamaan yritystä sopeuttamaan työntekijän mahdollisimman nopeasti työyhteisöön ja poistamaan ainakin joitain esteitä työntekijän matkalta uudesta tulokkaasta tuottavaksi työntekijäksi.

2.6.1 Johdanto

2.6.2 Tausta ja tavoitteet

2.6.3 Viitekehys ja tutkimusongelmat

2.6.4 Oppimisympäristön kuvaus

2.6.5 Käyttöympäristön toteutus

2.6.6 Tutkimusmenetelmät ja testaukset

2.6.7 Tutkimustulokset

2.6.8 Pohdinta ja johtopäätökset

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava