Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Javastation PC:n haastajana oppilaitoksissa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.5.8 Johtopäätökset

Oppilaat arvioivat, että JavaStationia oli helppo käyttää, mikä on ollut yksi JavaStationin suunnittelun perusideoita. Helppous on johtunut käyttöliittymän yksinkertaisuudesta, mikä näkyy joissakin tilanteissa ominaisuuksien puutteena. Yksi kiusallinen puute esimerkiksi HotJava Views:issä on leikkaa-liitä -toimintojen puuttuminen.

JavaStationit ja kaikki sen sovellukset toimivat luotettavasti ehkä X-ikkunointi ja StarOffice -yhdistelmää lukuun ottamatta. Suurin ero Windows-ympäristöihin verrattuna havaittiin Java-sovelmien suorittamisessa: kun Netscape-selaimen sai käynnistää uudestaan melkein joka kerran Pythagoras-materiaalia läpikäytäessä, JavaStationin HotJava-selain ei kaatunut juuri ollenkaan.

JavaStation on täysin riippuvainen verkkoyhteydestä. Jos verkko ei toimi, JavaStationilla ei voi tehdä yhtään mitään. Lähiverkossa vikatilanteita syntyy onneksi erittäin harvoin, mutta jos JavaStation on riippuvainen lähiverkon ulkopuolisesta palvelimesta, vaara on huomattavasti suurempi. Verkon lisäksi toinen kriittinen paikka on käynnistyspalvelin, jolla tulisikin olla 'sijainen' vikatilanteiden varalle.

JavaStationille on suhteellisen helppo konfiguroida täsmälleen haluttu sovellusvalikoima käyttäjäryhmien mukaan. Kaikki konfiguroinnit on koottu Netra-palvelinohjelmistossa yhteen paikkaan, mikä helpottaa luonnollisesti eri asioiden hallittavuutta, mutta aiheuttaa ongelmia, jos ylläpitoa halutaan hajauttaa eri henkilöille usean salasanan taakse. Yritysympäristössä kunkin käyttäjän sovellusvalikoima pysyy suhteellisen staattisena, jolloin päivitystarvetta on harvoin ja laitteiston ylläpitäjä ehtii hyvin hoitaa myös sovellusten konfiguroinnin. Kouluympäristössä tilanne on kokonaan toinen, jos ja kun halutaan, että kullakin oppitunnilla oppilailla on käytössään ainoastaan välttämättömät sovellukset. Tällöin olisi eduksi, jos opettaja voisi itse valita ja asettaa kulloinkin käytössä olevan sovelluspaletin ilman järjestelmän varsinaisen ylläpitäjän apua. Tämän vuoksi pilottiprojektissa on kehitetty yksinkertaisia hallintatyökaluja, joilla opettaja voi esimerkiksi laitekohtaisesti valita, mikä sovellus käynnistyy ensimmäisenä käyttäjän kirjoittauduttua sisään JavaStationille.

Yksi JavaStationin eduista luokkakäytössä perinteisiin tietokoneisiin verrattuna on sen äänettömyys. JavaStationissa ei ole ääntä pitäviä tuulettimia tai kovalevyjä, joten JavaStation-luokka on erittäin hiljainen. Varsinkin opettajat ovat tyytyväisiä tähän ominaisuuteen, sillä äänetön tietokoneluokka helpottaa opetusta, kun opettajan ääni ei huku tietokoneiden taustakohinaan.

JavaStationin suurimmat heikkoudet löytyvät suorituskykypuolelta. JavaStationin 100MHz:n prosessori ei pärjää kilpailussa nykyaikaisten Pentium-prosessoreiden kanssa ja lisäksi Java tulkattavana kielenä antaa ainakin vielä tasoitusta muille ohjelmointikielille suorituskyvyssä. Tämä ja varsin niukat multimediaominaisuudet tulee ottaa huomioon, kun mietitään JavaStationille sopivaa käyttöä. Siitä ei ole PC:n tai Mac:in korvaajaksi käytettäessä suorituskykyä vaativia sovelluksia esimerkiksi videoeditoinnissa, äänenkäsittelyssä ja kuvankäsittelyssä.

Kokonaisuudessaan JavaStation on kilpailukykyinen vaihtoehto käyttökohteissa, joissa halutaan helppokäyttöisyyttä, sovellusten hallittavuutta ja pientä resurssointia ylläpitoon. JavaStation on ideaalinen ratkaisu yhden sovelluksen ympäristöissä, jotka tosin ovat vielä kouluilla harvinaisia infokioski- ja ehkä kirjastokäytön lisäksi. JavaStationit eivät tule kokonaan syrjäyttämään PC-tietokoneita oppilaitoksissa, mutta osa PC:istä voidaan hyvinkin korvata verkkotietokoneilla.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava