Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Javastation PC:n haastajana oppilaitoksissa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.5.6 Kevään 1998 kokeilu

Ensimmäinen JavaStation-opetuskokeilu järjestettiin 4.5. - 15.5.1998 yhdessä Pythagoras-pilotin kanssa (ks. Mäenpää tässä julkaisussa) ja siihen osallistuivat Kaukajärven ja Pyynikin yläasteet. Kummankin koulun ATK-luokassa oli yksi JavaStation oppilaiden käytössä.

Kokeilussa käytetyt sovellukset

JavaStationeissa käytettiin pääasiassa WWW-selainta ja Pythagoras-tilastomatematiikan oppimisympäristöä. Muita sovelluksia olivat sähköposti, yksinkertainen laskin sekä Applix Anyware -toimisto-ohjelmistopaketti ( http://www.applix.com). Sähköpostikokeilu jäi pinnalliseksi, sillä oppilaille ei luotu henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. HotJava Views iin kuuluva sähköpostiohjelma tukee ainoastaan IMAP4-postipalvelimia, joten oppilaiden POP3-palvelimella olevien postilaatikoiden lukeminen ei onnistunut ko. ohjelmalla. Laskin oli tavallinen WWW-sivulle sijoitettu Java-sovelma, joka avasi itselleen oman ikkunan. Sen käytössä ei ollut ongelmia.

Applix Anywaren käyttö osoittautui ongelmalliseksi. Kokeilun alussa käytössä oli Applixin oma testipalvelin eli sovellukset käynnistettiin Yhdysvalloissa sijainneelta palvelimelta. Etäisyys ei aiheuttanut ongelmia, mutta tehtyjen dokumenttien jatkokäyttö muualla kuin Anywaren sovelluksissa oli epäkäytännöllistä, koska niitä ei voinut tallettaa pilotin omalle palvelimelle. Tämän vuoksi kokeilun aikana Anywaresta asennettiin uudempi testiversio TTKK:n Hypermedialaboratorion palvelimelle. Asennuksen jälkeen paljastui nopeasti, että asennetussa versiossa oli ongelmia HotJava-selaimen kanssa. Sovellukset käynnistyivät normaalisti ja niitä pystyi käyttämään valikkoja lukuun ottamatta. Alasvetovalikot nimittäin aukesivat sovellusikkunan taakse, jolloin ne eivät tulleet näkyville lainkaan. Sama ongelma esiintyi sekä JavaStationilla että Sun-työasemalla.

Vian syyksi paljastui Anywaren ikkunointitoteutus, joka tukeutui liian kiinteästi selaimen Java-virtuaalikoneen toteutukseen. HotJava-selaimen tiettyä yksityiskohtaa oli muutettu versiopäivityksen yhteydessä siten, että Applix ei ollut varautunut siihen. Tämä yksityiskohta oli luonteeltaan sellainen, jonka varaan minkään Java-sovelman toimivuutta ei saisi laskea, mutta jota Applix oli kuitenkin käyttänyt pitäytyessään vanhan Java-version käytössä. Applix on pitäytynyt vanhassa JDK 1.0 -versiossa (Java Development Kit), koska useimmat selain-versiot tukevat vain osittain JDK 1.1:tä. Uusi JDK-versio helpottaa monen yksityiskohdan, esim. alasvetovalikoiden, toteuttamista, ongelmana on vain selainkannan kirjavuus ja hidas uusiutuminen.

Pythagoras-oppimisympäristössä käytetään runsaasti Java-teknologiaa varsin edistyneellä tavalla. Java-teknologiaksi valittiin JDK1.1, vaikka jo alunalkaen tiedettiin, että tästä tulisi aiheutumaan ongelmia selainten kanssa. Valintaan päädyttiin, jotta haluttujen ominaisuuksien - mm. sovelluksen hajauttaminen selaimen ja palvelimen välillä - toteuttaminen olisi ollut mahdollisimman helppoa ja koska luotettiin selainten alkavan tukea suoraan uutta JDK-versiota oppimisympäristön kehittämisaikana.

Oppimateriaalin kehittämisessä pidettiin huoli siitä, että materiaali toimii myös HotJava-selaimella Netscapen lisäksi. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että JavaScriptiä ei käytetty missään kriittisessä paikassa, kuten esimerkiksi navigoinnissa tai tehtävien toteutuksessa.

Pythagoras-materiaalissa on WWW-sivuja, joilla saattaa olla yli kymmenenkin toistensa kanssa kommunikoivaa Java-sovelmaa. Tämä tuottaa ongelmia Netscape-selaimessa, sillä Netscape käynnistää sivun latauduttua ainoastaan ne sovelmat, jotka ovat näkyvissä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen sovelmien käytön aloittamista oppilaan täytyy selata koko sivu läpi, jotta esimerkiksi kyselyihin on mahdollista vastata. JavaStationin HotJava-selain toimii tässä suhteessa paremmin, sillä se käynnistää automaattisesti kaikki sovelmat riippumatta siitä, ovatko ne näkyvillä vai eivät.

Kokeiluun osallistuneet oppilaat

Kevään 1998 kokeiluun osallistui 22 14 - 16 vuotiasta oppilasta Kaukajärveltä ja Pyynikiltä. Heistä 8 oli tyttöjä ja 14 poikia. Oppilaat käyttivät JavaStationia kokeilun aikana 1 - 4 tuntia. Vertailuryhmän muodostivat Pythagoras-kokeiluun osallistuneet 133 oppilasta kahdeksasta eri koulusta.

JavaStation-ryhmän tietokoneen käyttötaidot olivat jonkin verran vertailuryhmän keskiarvoa paremmat. Tämä selittyy sillä, että paljon tietokoneiden kanssa tekemisissä olevat oppilaat ovat kaikkein kiinnostuneimpia uusista laitteista ja halukkaimpia kokeilemaan niitä.

Tuloksia

JavaStationissa ajettavat ohjelmat ovat lähes poikkeuksetta englanninkielisiä. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut ongelmia kokeiluryhmälle, suurimman osan (17) mielestä englanninkielisyydellä ei ollut minkäänlaista negatiivista vaikutusta ohjelmien käytettävyyteen (»KUVIO 22.).


KUVIO 22. Englanninkielisen käyttöliittymä häiritsevä vaikutus JavaStationin käyttöön

Oppilaiden mielestä JavaStationin käytön oppiminen oli suhteellisen vaivatonta ja he oppivatkin käyttämään valittavissa olleita ohjelmia melkoisen hyvin lyhyestä käyttöajasta huolimatta (»KUVIO 23.).


KUVIO 23. Kuinka nopeasti oppilaat oppivat käyttämään JavaStationin sovelluksia

Mielipiteet JavaStationin suorituskyvystä vaihtelivat suuresti. Osa oppilaista piti JavaStationia nopeana tietokoneena, kun taas osa vieroksui sitä hitauden takia. Mielipiteisiin vaikuttivat tietokoneiden käyttökokemus sekä ennen kaikkea se, minkä teholuokan tietokoneita kouluissa oli muuten käytössä. Jos vertailukohtana oli alle 100 MHz Pentium varustettuna 8 tai 16 MB:n muistilla, JavaStation veti pitemmän korren. Jos taas oppilaat olivat tottuneet käyttämään 133 MHz:n tai nopeampia Pentiumeja, joissa oli vähintään 16 MB muistia, JavaStation sai huonompia arvioita.

Suurin pullonkaula JavaStationin suorituskyvyssä näytti olleen näytön päivitys. Tämä tuli ilmi erityisen selvästi katseltaessa HotJava-selaimella pitkiä WWW-sivuja, joissa oli paljon kuvia. JavaStation latasi sivun ja kuvat aivan normaalilla nopeudella, mutta kuvien jo latauduttua kesti suhteellisen kauan, ennen kuin sivu tuli näkyviin. Kyseessä oli ohjelmistoon liittyvä ongelma, joka korjaantui syksyyn 1998 mennessä kahden ohjelmistopäivityksen myötä.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava