Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Javastation PC:n haastajana oppilaitoksissa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.5.5 Kokeiluympäristö

Pilottiprojektin teknisen ytimen muodostivat aluksi Sun Microsystemsin lahjoittamat viisi JavaStation-verkkotietokonetta ja Netra j -palvelin (Sun Ultra 1) ohjelmistoineen. Marraskuussa 1998 Sun lahjoitti toisen palvelimen ja 15 uutta JavaStationia, jotka käytettiin pääasiassa Ylöjärven lukion JavaStation-luokan perustamiseen.

Heti alusta lähtien tavoitteena oli päästä mahdollisimman nopeasti kokeilemaan JavaStationeita aidossa käyttöympäristössä, kouluissa. Tämä hajautettu ratkaisu, jossa JavaStationit ja palvelin sijaitsivat kaukana toisistaan eri aliverkoissa ja eri verkko-operaattoreiden toimittamien verkkoyhteyksien päässä, aiheutti tiettyjä vaikeuksia. Verkkotietokoneet ovat parhaimmillaan nopeassa lähiverkossa, johon myös niiden tarvitsema palvelin on kytketty. Palvelin voidaan toki sijoittaa kauaskin verkkotietokoneista nopean verkkoyhteyden päähän, kuten tässä pilottiprojektissa, mutta tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä verkkoyhteyksien tarjoajan/tarjoajien kanssa. JavaStation tarvitsee verkolta erikoispalveluita, jotka vaativat toimiakseen poikkeuksellisia asetuksia lähiverkon ulkopuolisiin reitittimiin.

Kokeiluissa käytettyjen JavaStationeiden tekniset tiedot ovat:

JavaStation-kokeiluun osallistui kolme koulua Tampereelta sekä Ylöjärven lukio. Tampereen koulut olivat Kaukajärven koulu, Pyynikin yläaste ja Tampereen Normaalikoulu.

Koulujen valintaan vaikuttivat nopeat verkkoyhteydet, yhteistyö TTKK:n kanssa ja opettajien kiinnostuneisuus kokeilla verkkotietokonetta omassa koulussaan. Kevään 1998 aikana JavaStationeita päästiin käyttämään Kaukajärvellä, Pyynikillä ja Ylöjärvellä. Verkkoyhteydet näihin kouluihin esitetään seuraavassa kuvassa (»KUVIO 21.).


KUVIO 21. TTKK:n ja kokeilukoulujen väliset verkkoyhteydet keväällä 1998

Kaukajärven suora ATM-verkkoyhteys TTKK:lle oli olemassa jo ennen pilottia, joten JavaStation saatiin toimintakuntoon yhdellä reititinasetuksella. JavaStation sijoitettiin toiseen koulun kahdesta PC-luokasta ja se oli käytettävissä kaikilla ATK-tunneilla.

Kaukajärven verkkotilanne muuttui kesällä 1998, jolloin Sonera poisti käytöstä suoran ATM-linkkinsä TTKK:lle. Tämän seurauksena Kaukajärven käyttämän Soneran ATM-liittymän ja TTKK:n välinen verkkoliikenne ohjattiin kiertämään FUNET-korkeakouluverkon ja FICIX-yhdysliikennepisteen kautta Espoossa. JavaStationin käytön kannalta muutos ei aiheuttanut näkyviä ongelmia, sovellukset käynnistyivät yhtä nopeasti kuin aikaisemminkin.

Pyynikin yläaste on FINNET/TPO:n (Tampereen Puhelin Oyj) kummikoulu ja koululla on nopea ATM-yhteys TPO:lle. JavaStation-pilottiprojektia varten TPO ja TTKK sopivat suorasta ATM-verkkoyhteydestä Pyynikiltä TTKK:lle, muussa tapauksessa verkkoliikenne olisi kiertänyt FICIX-yhdysliikennepisteen kautta Espoossa. Suora verkkoyhteys syntyi vaivatta, mutta ongelmaksi muodostui Pyynikin reititin, joka ei suostunut aluksi välittämään JavaStationin käynnistyskutsuja TTKK:n Hypermedialaboratorion Netra-palvelimelle. Vika korjaantui reitittimen ohjelmistopäivityksellä.

Ylöjärven lukiolla oli keväällä 1998 ainoastaan 512 kbit/s:n verkkoyhteys TPO:lle. JavaStation toimii periaatteessa näinkin hitaalla verkkoyhteydellä, sovellusten käynnistäminen vain kestää huomattavasti kauemmin verrattuna lähiverkkoyhteyden päässä olevaan verkkotietokoneeseen. Ylöjärven JavaStation-käyttö kaatui kuitenkin liian pitkään reititinketjuun FICIX:n kautta TTKK:lle, sillä käynnistyskutsuja ei saatu kulkemaan luotettavasti perille saakka. Suoremman verkkoyhteyden muodostaminen Ylöjärven ja TTKK:n välille ei ollut teknisesti mahdollista. Lisäksi ongelmia aiheutti Ylöjärvellä käytetty sisäinen IP-osoitteisto, jonka takia lukion tietokoneet näkyivät ulospäin eri IP-osoitteilla kuin mitä ne käyttivät sisäverkossa. Keväällä päätettiinkin odottaa syksylle tilattua uutta 10 Mbit/s:n palveluverkkoyhteyttä TPO:lle.

Syksyllä 1998 lukio saikin luvatun 10 Mbit/s-verkkoyhteyden pienten viivästysten jälkeen. Tämän jälkeen Ylöjärven JavaStationeiden verkkoyhteyksien kanssa ei ollut mitään ongelmia.

Normaalikoulun Internet-liikenne kulki 512kbit/s:n yhteydellä Tampereen yliopiston kautta. Tämän lisäksi Normaalikoululla oli keväällä käytössä 10 Mbit/s:n ATM-yhteys Kaukajärvelle videoetäopetusta varten. ATM-yhteys olisi riittänyt mainiosti JavaStationille, mutta yhteyttä ei pystytty hyödyntämään, koska se oli tyypiltään point-to-point, eli sen kautta pystyttiin liikennöimään ainoastaan Normaalikoulun ja Kaukajärven välillä.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava