Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Javastation PC:n haastajana oppilaitoksissa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.5.4 Tutkimustavoitteet

Verkkotietokoneet ovat perusidealtaan vanhoja, onhan päätteitä ollut olemassa jo kymmeniä vuosia, mutta nykyiseltä toteutukseltaan graafisine käyttöliittymineen ne ovat hyvin uusia. Tässä pilottiprojektissa käytössä ollut Sun Microsystemsin JavaStation-malli ohjelmistoineen julkaistiin virallisesti vasta maaliskuussa 1998, tosin verkkotietokoneet ja niiden Netra j -palvelin olivat pilottiprojektin käytössä jo saman vuoden alusta lähtien. Uuden tuotteen luonteen takia tutkimustavoitteista muotoutui teknillispainotteisia, tosin käytettävyyteen kiinnitettiin myös huomiota.

Java etäopetuksessa -pilottiprojektin päätavoitteeksi asetettiin tutkia JavaStation-verkkotietokoneen soveltuvuutta oppilaitoskäyttöön ja kehittää sen ympärille ympäristö, joka mahdollistaa verkkotietokoneen järkevän käytön ottaen huomioon sen ominaisuudet. Huomio kiinnitettiin JavaStationin ja sen sovellusten käytettävyyteen, suorituskykyyn, ylläpitoon ja käyttömahdollisuuksiin oppilaitosympäristössä. Tavoitteena ei ollut suoranaisesti verrata verkkotietokonetta PC-tietokoneisiin, mutta tämä asetelma syntyi, kun JavaStationit sijoitettiin kouluissa PC-luokkiin.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava