Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Javastation PC:n haastajana oppilaitoksissa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.5.1 Johdanto

Tietokonemaailma on ollut perinteisesti hyvin pirstaleinen. Erilaisia laiteympäristöjä on ollut ja tulee varmasti jatkossakin olemaan useita, mikä on vain positiivinen asia kilpailun ja kehityksen kannalta. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että jokaisella laiteympäristöllä on ollut myös oma ohjelmistoympäristönsä: ohjelmat ovat toimineet ainoastaan siinä laiteympäristössä, johon ne on suunniteltu ja käännetty. Jos esimerkiksi PC:llä toimivan Windows-ohjelman halutaan toimivan myös Mac:issä, koko ohjelmakoodi on käytävä läpi ja muutettava sieltä laitteistosta riippuvat kohdat sellaisiksi, että ne vastaavat Mac:in käyttöjärjestelmän vaatimuksia, ja tämän jälkeen ohjelma on käännettävä uudelleen Mac:illä.

Internetin tulon myötä ja sen edellytyksenä on ollut, että erimalliset tietokoneet pystyvät kommunikoimaan toistensa kanssa jollakin sovitulla, yhteisellä kielellä. Nyt tämä tuntuu itsestään selvältä asialta, mutta ennen Internetiä ja TCP/IP-protokollia erityyppiset laitteet eivät todellakaan keskustelleet keskenään, koska sille ei ollut tarvetta. Samalla tavalla Internetin ja WWW:nkin alkuaikoina ei ollut tarvetta ohjelmille, joita olisi voinut ajaa suoraan missä tahansa tietokoneessa, sillä kommunikointi oli pitkälti tekstipohjaista ja selailtava materiaali hyvin staattista, interaktiivisuutta oli niukasti.

WWW:n kehittyessä pelkkä staattinen teksti- ja kuvamateriaali ei riittänyt käyttäjille, vaan haluttiin enemmän: liikkuvaa kuvaa ja ääntä, animaatioita, WWW:n kautta ajettavia ohjelmia. Yksinkertaisin esimerkki jälkimmäisistä on tavallinen WWW-sivulaskuri, joka suoritetaan WWW-palvelimella aina sivun lataamisen yhteydessä tavallisesti CGI-ohjelmana (Common Gateway Interface). Toisen yleisen CGI:tä käyttävä ohjelmatyypin muodostavat erilaiset WWW-lomakkeiden käsittelyyn tehdyt ohjelmat, joille välitetään käyttäjän WWW-sivulla syöttämät tiedot ja jotka siten tekevät jotain näiden tietojen perusteella.

Graafisen käyttöliittymän toteuttaminen WWW-selaimen sisälle CGI-ohjelmilla ei ole mahdotonta, mutta se on varsin epäkäytännöllistä, sillä jokainen käyttöliittymäkuva täytyy ensin muodostaa palvelimella ja välittää sen jälkeen kuvana asiakaskoneelle. Tämä on hidasta ja kuluttaa paljon tiedonsiirtokapasiteettia. Graafisten ohjelmien mahdollistamiseksi selaimiin kehitettiin plug-in-arkkitehtuureja, jotka mahdollistavat selaimen ulkopuolisten ohjelmien suorittamisen selaimen ikkunan sisällä. Nämä plug-in-ohjelmat ovat kuitenkin aivan perinteisiä ohjelmia: ne täytyy ladata ja asentaa yleensä erikseen ja jokaista käyttöjärjestelmää varten täytyy olla oma versionsa samasta plug-in:ista.

Sun Microsystemsin kehittämä Java-ohjelmointikieli (Java Home Page [online]) on tarkoitettu nimenomaan heterogeenisiin verkkoympäristöihin ratkaisemaan yhteensopivuusongelmia. Java-ohjelmat voivat olla joko itsenäisiä ohjelmia tai selaimen sisällä suoritettavia sovelmia (applet). Toisin kuin perinteiset, esimerkiksi C-kielellä tehdyt ohjelmat, sama Java-sovelma tai -sovellus toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä, joihin on olemassa Java-tulkki eli Java-virtuaalikone (Java Virtual Machine, JVM). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sama Java-ohjelma toimii niin PC:ssä, Mac:issä, Unix-työasemassa kuin verkkotietokoneessakin ilman modifiointeja ja uudelleen kääntämisiä.

Java on useimmille ihmisille tuttu pienistä WWW-sivuille upotetuista sovelmista, jotka tekevät jotakin pientä näppärää: animaatioita, näytöllä vieriviä tekstejä, pieniä pelejä. Java on kuitenkin aivan täysiverinen ohjelmointikieli, jolla voi tehdä myös isoja sovelluksia kuten millä tahansa muulla kielellä, yleensä jopa helpommin ja nopeammin. Nyt Java alkaa olla siinä iässä, että myös näitä isoja sovelluksia alkaa olla saatavilla.

Javan toinen etu laitteistoriippumattomuuden lisäksi on Java-sovellusten helppo käytettävyys verkkoympäristössä. Sovelluksia ei tarvitse asentaa paikallisesti omalle koneelle, riittää, kun avaa selaimella oikean WWW-sivun, jolloin selain lataa ohjelman ja käynnistää sen automaattisesti.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava