Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Javastation PC:n haastajana oppilaitoksissa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.5 Javastation PC:n haastajana oppilaitoksissa

Pasi Häkkinen

Pasi.Hakkinen@cc.tut.fi

Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio

PL 692, 33101 TAMPERE

Tässä artikkelissa kuvataan verkkotietokoneiden mahdollisuuksia ja käyttöä oppilaitosympäristöissä. Verkkotietokoneiden ideana on mahdollistaa fyysisestä työpisteestä riippumaton sovellusten ja omien dokumenttien käyttö sekä pienentää ylläpitokustannuksia. Nykyisten verkkotietokoneiden suurimmat erot vanhoihin pääteratkaisuihin verrattuna ovat graafinen käyttöliittymä ja sovellusten suorittaminen verkkotietokoneella, ei palvelimella. ETÄKAMUn Java etäopetuksessa -pilottiprojektissa verkkotietokoneena (Network Computer, NC) käytettiin Sun Microsystemsin JavaStationia. JavaStationeita sijoitettiin pilotissa Kaukajärven ja Pyynikin yläasteille Tampereella sekä yhdelle lukiolle Ylöjärvellä. JavaStationeiden tarvitsema palvelin sijaitsi Tampereen teknillisellä korkeakoululla (TTKK), minkä mahdollistivat nopeat verkkoyhteydet koulujen ja TTKK:n välillä.

Kokemukset olivat pääasiassa myönteisiä, mutta verkkotietokoneiden tehokas hyödyntäminen vaatii perinteisen PC-ajattelumallin muuttamista. JavaStation on parhaimmillaan, kun tarvitaan ainoastaan yhtä sovellusta, esimerkiksi WWW-selainta infokioski-tyyppisessä käytössä, mutta sillä voidaan käyttää sujuvasti myös täydellisiä Javalla toteutettuja toimisto-ohjelmistopaketteja. JavaStationin suurimmat edut löytyvät ylläpidettävyydestä, hallittavuudesta ja äänettömyydestä, ongelmat taas liittyvät suorituskykyyn ja tiettyjen ominaisuuksien vajavaisuuksiin. Kaiken kaikkiaan JavaStation on kilpailukykyinen vaihtoehto PC-tietokoneelle tilanteissa, joissa suorituskyky ei ole tärkein ominaisuus.

2.5.1 Johdanto

2.5.2 Miksi Java ja verkkotietokone?

2.5.3 JavaStation - mikä se on?

2.5.4 Tutkimustavoitteet

2.5.5 Kokeiluympäristö

2.5.6 Kevään 1998 kokeilu

2.5.7 Syksyn 1998 kokeilut - uusia sovelluksia

2.5.8 Johtopäätökset

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava