Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Kokemuksia Videoneuvottelusta eri ympäristöissä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Lähteet

DataBeam 1998. A Primer on the T.120 Series Standard. [online] DataBeam Corporation. [viitattu 20.11. 1998 ]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.databeam.com/ccts/t120primer.html>.

Hardman , V., Sasse , M. & Kouvelas , I. 1998 . Successful multiparty audio communication over the Internet. Communications of the ACM May 1998, p. 74-80

Isokangas, J. 1998 . Etäopetus multimediaverkoissa. Diplomityö. Tampere: TTKK.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava