Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Kokemuksia Videoneuvottelusta eri ympäristöissä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.4.5 Dataneuvottelu

Ääni ja videokuva eivät aina riitä videoneuvottelussa tai opetustilanteessa. Esitysmateriaali on usein digitaalisessa formaatissa, miksi siis välittää se huonolaatuisena videokuvana, jos saman informaation voisi välittää digitaalisesti laadultaan alkuperäisen tasoisena?

Videoneuvottelusovellusten kehittäjien ensimmäinen ratkaisu oli liittää liitutaulu-ominaisuus (whiteboard) omaan sovellukseensa. Liitutaulun avulla käyttäjät pystyivät käsittelemään teksti- ja kuvamateriaalia samanaikaisesti mutta vain siinä tapauksessa, että kaikilla oli käytössään sama neuvottelusovellus. Sovellusten jakamisen tarpeen myötä alkoi standardointityö ITU:ssa, koska haluttiin, että eri videoneuvottelusovellukset pystyisivät keskustelemaan keskenään.

T.120-standardi

T.120 (DataBeam 1998) on ITU-standardi, joka mahdollistaa dataneuvottelun eri valmistajien sovellusten välillä. Se sisältää joukon kommunikointi ja sovellusprotokollia sekä -palveluita, jotka tukevat reaaliaikaista, monenkeskistä dataneuvottelua. T.120:tä tuetaan erittäin monessa sovelluksessa ja yhteensopivuus eri toimittajien ohjelmistojen välillä on hyvä.

T.120:tä käytetään sekä ISDN- että Internet-pohjaisten videoneuvottelusovellusten yhteydessä., sillä se on riippumaton verkkoyhteydestä. T.120 on myös alustariippumaton, eli PC:n sovellusta voidaan jakaa esimerkiksi Unix-työasemalle sopivan sovelluksen avulla.

T.120-sovellusesimerkkejä

MS NetMeeting on selvästi yleisimmin käytetty sovellustenjako-ohjelma, koska se on ilmainen. Microsoft yrittää tehdä siitä de facto -stardardia, johon muita T.120-sovelluksia verrataan. Tässä Microsoft on onnistunutkin, sillä hyvin moni videoneuvottelusovellus käyttää enemmän tai vähemmän räätälöityä versiota NetMeeting:istä dataneuvotteluominaisuuksien toteuttamiseen.

PictureTel:in LiveShare on toinen yleinen täysin T.120-stardardin mukainen sovellusten jako-ohjelma. Se toimitetaan sekä PictureTel:in ISDN- että LAN-tuotteiden mukana. Käyttöliittymältään se on hieman yksinkertaisempi kuin NetMeeting.

DataBeam:in neT.120 -palvelinohjelmisto (http://www.databeam.com) on tarkoitettu sovellusten keskitettyyn jakamiseen. Erillistä palvelinta käyttämällä sovelluksen jakaja lähettää sovellusdatan ainoastaan kerran palvelimelle, jolloin PC tai paikallinen verkko eivät kuormitu tarpeettomasti. NeT.120:n ominaisuuksia ovat:


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava