Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Kokemuksia Videoneuvottelusta eri ympäristöissä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.4.1 Johdanto

Videoneuvottelu on periaatteiltaan vanhaa tekniikka, sillä se on ollut käytössä jo yli kymmenen vuotta. Aluksi videoneuvottelu oli erittäin kallista järjestää, sillä laitteet ja tietoliikenneyhteydet maksoivat satoja tuhansia markkoja. Käytännössä videoneuvottelustudioita rakennettiin vain teleoperaattoreiden tiloihin ja niitä vuokrattiin yrityksille. Studioiden tuntivuokrat olivat sitä luokkaa, että kustannussyillä videoneuvottelun käyttöä pystyi harvoin perustelemaan, matkustaminen kokouspaikkakunnalle kotimaassa tuli halvemmaksi kuin videoneuvottelun järjestäminen.

Videoneuvottelu pysyi harvojen työskentelymuotona aina 1990-luvun alkuun saakka. Tällöin markkinoille tulivat ensimmäiset PC-pohjaiset videoneuvottelujärjestelmät sekä ryhmäneuvottelulaitteet, joiden hinta oli murto-osa järeistä kiinteästi asennettavista studiojärjestelmistä. Toinen tärkeä syy videoneuvottelun käytön lisääntymiseen Suomessa oli puhelinkeskusten digitalisoituminen ja sen kautta ISDN-teknologian (Integrated Services Digital Network) yleistyminen. Kustannusten aleneminen toi videoneuvottelun myös pienten yritysten ja oppilaitosten ulottuville. Videoneuvottelun käyttö esimerkiksi etäopetuksessa tuli kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi.

Puhtaasti ISDN-pohjaiset laitteet pitävät yhä pintansa, mutta lähiverkkojen ja Internet-yhteyksien nopeutumisen ansiosta tietoverkkoliittymästä riippumattomat, Internet-tietoliikenneprotokollia käyttävät videoneuvottelujärjestelmät ovat alkaneet yleistyä voimakkaasti. Vaihtelevasta kuvan- ja äänenlaadusta huolimatta nämä Internet-kuvapuhelimet avaavat massamarkkinoita videoneuvottelun käytölle myös kodeissa.

Tänä päivänä tehokas työasema, oli se sitten PC, Mac tai Unix-työasema, voidaan muuttaa helposti ja kohtuullisin kustannuksin pienryhmän tai henkilökohtaiseksi videoneuvottelupäätteeksi, jolla onnistuu myös dokumenttien ja sovellusten reaaliaikainen jakaminen neuvotteluosapuolten kesken. Työaseman varustaminen videoneuvotteluvarustuksella tuo mukanaan useita etuja videokonferenssiin:

Parhaassa tapauksessa videoneuvotteluun osallistujan ei tarvitse lähteä työpisteestään tai opiskelutilastaan minnekään, vaan kuva- ja ääniyhteys saadaan aikaiseksi omalla työasemalla.

Videoneuvottelu ei ole enää pelkkää ääntä ja kuvaa, vaan neuvottelu- tai opetustilanteen tukena voidaan käyttää periaatteessa mitä tahansa työaseman sovellusta, joka pystytään jakamaan tietoverkon kautta muille osallistujille.

Nykyisissä multimediatietokoneissa data- ja ääniominaisuudet ovat jo valmiina. Videokuvaominaisuudet, lähinnä videokuvan digitointimahdollisuus, puuttuvat normaaleista tietokoneista toistaiseksi, joten kameran liittäminen tietokoneeseen vaatii yleensä erillisen digitointikortin hankkimista. Poikkeuksen tästä muodostavat suoraan rinnakkaisporttiin tai USB-väylään kiinnitettävät kamerat. Tämän lisäksi tarvitaan videoneuvotteluohjelmisto. Jos sopiva tietokone on jo valmiina, lisäkustannukset videoneuvotteluominaisuuksista jäävät halvimmillaan alle tuhannen markan.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava