Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

1.2 Tutkimuksen taustaa ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

Modernin tietotekniikan kehitys on hämmästyttävän nopeata. Laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoverkkojen kehitys on avaamassa uusia mahdollisuuksia elämän eri aloilla. Arvioidaan, että Internetin yhden vuoden kehitys vastaa seitsemän vuoden kehitystä muilla aloilla (ks. Internet Industry Almanac [online] 1998 ). Varsinainen Internet-boomi alkoi 1990-luvulla, jolloin CERNissä kehitettiin World Wide Web (WWW). Nykyisellään WWW sisältää työkaluja hypermediadokumenttien rakentamiseen: tekstin, kuvien, äänien, videopohjaisen materiaalin yhdistelemiseen sekä niiden jakeluun. WWW mahdollistaa sekä kommunikoinnin ja yhteistoiminnallisuuden sisältämiensä välineiden avulla. Tapa, jolla WWW integroi hypermedian ja globaalin kommunikoinnin lienee sen suosion salaisuus.

Tänä päivänä Internet on valtavan suuri ja enemmän kuin kaksinkertaistuu vuosittain. Arvioiden mukaan 2% maailman väestöstä ja 4% eurooppalaisista käyttää säännöllisesti Internetiä. Koko maailmassa on (tätä kirjoitettaessa) arvioitu olevan 160 miljoonaa Internet-käyttäjää. Suomi on yksi teknologian edelläkävijämaista. Suomen väestöstä 25% käyttää Internetiä säännöllisesti ja suhteessa väkilukuun määrä on maailman suurin. Arvioidaan, että Yhdysvaltojen 20% käyttäjäosuus tulee kasvamaan 50%:iin vuonna 2000. Tuona vuonna Internetin käyttäjiä on maailmassa arviolta 300 miljoonaa. (Internet Industry Almanac [online] 1998. )

Tämän hankkeen tarkoituksena on hyödyntää tietotekniikan avaamia mahdollisuuksia etäopetuksen alueella. Tavoite on konkretisoitunut avoimen oppimisympäristön tutkimukseen, kehittämiseen ja arviointiin. Pedagogisesti tarkoituksenmukaisen ja teknisesti toimivan oppimisympäristön suunnittelussa on otettava huomioon tekniset, pedagogiset, sisällölliset ja organisatoriset /prosessinäkökohdat. Tulevaisuuden avoin oppimisympäristö on osa globaalia, verkottunutta tietoyhteiskuntaa, jossa oppiminen on elinikäistä ( Himanen 1998 ).

1.2.1 Pedagoginen tausta ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

1.2.2 Oppimisympäristöjen organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen tausta ( Tuovi Manninen & Saara Brax )

1.2.3 Tekninen tausta ( Seppo Pohjolainen )


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava