Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Web University - kansainvälistä etäopiskelua laajakaistaisessa Internet-tietoverkkoympäristössä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.3.5 Katse tulevaisuuteen

CERN on tarjonnut WU-pilotin puitteissa verkkoon lähetetyn etäopetuksen ja muut osapuolet ovat olleet etäopiskelupisteinä. Muutamia yleisluontoisia luentoja on lähetetty Suomesta CERNiin, mutta kohdeyleisö on ollut pieni, koska opetus on ollut suomenkielistä lukuun ottamatta Finland@CERN teemaviikon etäluentoja keväällä 1997. Laajamittainen virtuaalinen opiskelu tietoverkoissa on mahdollista vasta, silloin kun useat korkeakoulut ja tutkimuskeskukset tarjoavat etäopetusta.

WU-pilotti on käyttänyt sen kotisivulle ( Web University [online] 1998 ) luotua toimintaympäristöä, koska tässä julkaisussa esitelty, ETÄKAMUssa tuotettu avoimen oppimisympäristön (A&O) prototyyppi ( Pohjolainen & Ruokamo & Nykänen & Ala-Rantala ) kehitettiin viimeisen tutkimusvuoden aikana. Tämän tyyppisten oppimisympäristöjen jatkokehitystä tulisi tehdä yhteistyössä sellaisten kansainvälisten organisaatioiden kanssa, joilla on jo valmiina tai kehitteillä vastaavanlaisia tuotteita (katso esim. Paquette 1998 ).

Korkeakoulujen avoimesta opetuksesta ja kansainvälistymispyrkimyksistä huolimatta valitettavan harva laitos ja professori haluaa vielä tässä vaiheessa liittää opetukseensa kansainvälistä etäopetusta niin, että opiskelijat saisivat siitä opintosuorituksia. Teknisten välineiden kehittäminen käyttäjäystävällisemmiksi on välttämätön, mutta ei riittävä ehto toiminnan edistymiselle. Tarvitaan myös asenteellista muutosta, joka syntyy ainoastaan pioneerien työn tuloksena ajan myötä. WU-pilotin avoin etäopetus ei kilpaile korkeakoulun oman lähiopetuksen kanssa, vaan tarjoaa mahdollisuuden opiskella aiheita, joita ei ole tarjolla oman korkeakoulun opetusohjelmassa. Tämän lisäksi tutkijat, opetushenkilökunta ja muut asiasta kiinnostuneet voivat päivittää tietämystään tuoreimmilla tutkimustuloksilla. Erityisen tärkeää tämä on pienten korkeakoulujen henkilökunnille ja jatko-opiskelijoille, silla heitä on vain muutamia omassa tiedeyhteisössä.

CERNin johto on havainnut, että pieni etäinen jäsenvaltio Suomi on toiminut aktiivisesti saadakseen opiskelijoilleen "tutkijanmallia" arvostetuista kansainvälisistä tutkijoista sekä hankkiakseen korkeakoulujen tutkijoille ja opettajille täydennyskoulutusta ilman matkustuskustannuksia. CERNin johto suhtautuukin myötämielisesti projektiyhteistyöhön Suomen kanssa myös tulevaisuudessa.

WU:n on käynnistänyt merkittävän kansainvälisen avoimen etäopiskelumahdollisuuden, mutta toiminnan jatkaminen tarvitsee tukea. Etäopetuksen sisällön lisäksi tarvitaan opetus- ja oppimis- sekä työskentelymenetelmien kehittämistä tekniikan sallimia mahdollisuuksia käyttäen ja kehittäen oppimista palvelevaa tekniikkaa.

Alkuvaiheessa tietoverkkopohjaisen etäopetuksen tulee olla maksutonta etäopiskelijalle, jotta toiminta pääsee vakiintumaan ja yhä useammat laitokset huomaavat sen käyttökelpoisuuden. Nyt kerätään kokemuksia, mutta kun toiminta on saavuttanut kriittisen massan, voidaan etäopetus muuttaa ainakin osittain maksulliseksi.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava