Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Rakenteinen oppimateriaali - hallittua hypertekstiä?
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

Liite 1. Pilottiprojektin oppimateriaalin rakennemäärittely

<!ELEMENT Course
			- -	(Title, Description, Abstract?, Topic+) > 
<!ATTLIST Course
			Id	ID	#IMPLIED >
<!ELEMENT Abstract - -				(Para+) > 
<!ATTLIST Abstract
		Id	ID	#IMPLIED >
<!ELEMENT Defentry - -
		(Defterm, (Listitem | Itemizedlist | 			Numberedlist)?) >
<!ELEMENT Deflist			- -	(Defentry+) > 
<!ATTLIST Deflist
			Level	(Intro|Basic|Advanced) Basic >
<!ELEMENT Defterm			- -	(#PCDATA) >
<!ELEMENT Description 		- -	(Para+) > 
<!ATTLIST Description
		Id	ID	#IMPLIED >
<!ELEMENT Example			- -	(Title?, (Para | Deflist | Itemizedlist | 
		Numberedlist | Table | Figure )*) >
<!ATTLIST Example
			Id	ID	#IMPLIED 
			Level	(Intro|Basic|Advanced) Basic >
<!ELEMENT Figure			- -	(Graphic, Title?, Keywrdlist?) > 
<!ATTLIST Figure
			Id	ID	#IMPLIED 
			Level	(Intro|Basic|Advanced) Basic >
<!ELEMENT Graphic			- O	EMPTY > 
<!ATTLIST Graphic
			entity		ENTITY		#IMPLIED 
			file	CDATA	#IMPLIED 
			dpi	NUMBER		#IMPLIED 
			impsize		CDATA	#IMPLIED 
			impby	(ref|copy)		#IMPLIED 
			sideways		NUMBER		#IMPLIED 
			impang		CDATA	#IMPLIED 
			xoffset		CDATA	#IMPLIED 
			yoffset		CDATA	#IMPLIED 
			position		NAME	#IMPLIED 
			align	NAME	#IMPLIED 
			cropped		NUMBER		#IMPLIED 
			float	NUMBER		#IMPLIED 
			width	CDATA	#IMPLIED 
			height		CDATA	#IMPLIED 
			angle	CDATA	#IMPLIED 
			bloffset		CDATA	#IMPLIED 
			nsoffset		CDATA	#IMPLIED >
<!ELEMENT Itemizedlist 		- -	(Listitem+) > 
<!ATTLIST Itemizedlist 
			Level	(Intro|Basic|Advanced) Basic >
<!ELEMENT Keyword			- -	(#PCDATA) > 
<!ATTLIST Keyword
			Id	ID	#IMPLIED >
<!ELEMENT Keywrdlist 		- -	(Keyword+) > 
<!ATTLIST Keywrdlist 
		Id	ID	#IMPLIED >
<!ELEMENT Listitem 		- -	((Para | Figure | Media)+) 
			+(Itemizedlist, Numberedlist) >
<!ELEMENT Media 		- -	(Title?, Mediaref+, Keywrdlist?) > 
<!ATTLIST Media
		Id	ID	#IMPLIED 
			Level	(Intro|Basic|Advanced) Basic 
			Type	(Audio|Video|Other) Other >
<!ELEMENT Mediaref 		- -	(#PCDATA) > 
<!ATTLIST Mediaref
		file	CDATA	#REQUIRED >
<!ELEMENT Numberedlist 		- -	(Listitem+) > 
<!ATTLIST Numberedlist
		Level	(Intro|Basic|Advanced) Basic >
<!ELEMENT Para 		- -	((#PCDATA | Ulink | 
			Sub | Sup | Term)+) >
<!ATTLIST Para
		Level	(Intro|Basic|Advanced) Basic 
			Id	ID	#IMPLIED >
<!ELEMENT Sub 		- -	(#PCDATA) >
<!ELEMENT Subtitle 		- -	(#PCDATA) > 
<!ATTLIST Subtitle
		Id	ID	#IMPLIED >
<!ELEMENT Sup 		- -	(#PCDATA) >
<!ELEMENT Term 		- -	(#PCDATA) >
<!ELEMENT Terminaltext 		- -	(#PCDATA) > 
<!ATTLIST Terminaltext
		Type	(Code|Menu) Code >
<!ELEMENT Title 		- -	(#PCDATA) > 
<!ATTLIST Title
		Id	ID	#IMPLIED >
<!-- Topicin esitysversio sisältää
 ylimääräiset elementit LinkGroup ja NewLevel -->
<!ELEMENT Topic 		- -	 (Title, (Topic | Para | Itemizedlist | Numberedlist 
			| Deflist | Figure | Example | Table | LinkGroup
			| xref | Media | Newlevel)+) > 
<!ATTLIST Topic
		Id	ID	#IMPLIED >
<!ELEMENT Ulink 		- -	(#PCDATA) > 
<!ATTLIST Ulink
		URL	CDATA	#REQUIRED >
<!ELEMENT xref 		- O	EMPTY > 
<!ATTLIST xref
		Linkend		IDREF	#REQUIRED 
		Endterm		IDREF	#IMPLIED 
		format		CDATA	#IMPLIED 
		Role	(Invisible|Parent|Child|SameLevel|SeeAlso) Invisible 
		Level	(Intro|Basic|Advanced) Basic >
<!ENTITY % yesorno "NUMBER" >
<!ENTITY % yes "1" >
<!ENTITY % no
<!ELEMENT table 		- -	(title? , tgroup+) -(table) > 
<!ATTLIST table
		colsep 		NUMBER		#IMPLIED
		frame (top | bottom | topbot | all | sides | none) #IMPLIED
		pgwide		NUMBER		#IMPLIED
		tabstyle		NMTOKENS		#IMPLIED >
<!ELEMENT tgroup			- O	(colspec*, spanspec*, thead?, tfoot?, tbody) > 
<!ATTLIST tgroup
		cols			NUMBER		#REQUIRED
		tgroupstyle			NMTOKENS		#IMPLIED
		colsep			NUMBER		#IMPLIED
		rowsep			NUMBER		#IMPLIED
		align	(left | right | center | justify | char)		 #IMPLIED
		charoff			NUTOKEN		#IMPLIED
		char			CDATA		#IMPLIED >
<!ELEMENT (colspec | spanspec) - O EMPTY > 
<!ATTLIST colspec
		colnum 			NUMBER		#IMPLIED
		colname 			NMTOKEN		#IMPLIED
		align (left | right | center | justify | char) #IMPLIED
		charoff			NUTOKEN		#IMPLIED
		char			CDATA		#IMPLIED
		colwidth			CDATA		#IMPLIED
		colsep			NUMBER		#IMPLIED
		rowsep			NUMBER		#IMPLIED >
<!ATTLIST spanspec
		namest			NMTOKEN		#REQUIRED
		nameend			NMTOKEN			#REQUIRED
		spanname			NMTOKEN			#REQUIRED
		align (left | right | center | justify | char) #IMPLIED
		charoff			NUTOKEN		#IMPLIED
		char			CDATA		#IMPLIED
		colsep			NUMBER		#IMPLIED
		rowsep			NUMBER		#IMPLIED >
<!ELEMENT (thead | tfoot) - O (colspec* , row+) > 
<!ATTLIST thead 
		valign		(top | middle | bottom) 		"bottom" > 
<!ATTLIST tfoot 
		valign		(top | middle | bottom) 		"top" >
<!ELEMENT tbody - O (row+) > 
<!ATTLIST tbody 
		valign		(top | middle | bottom) 		"top" >
<!ELEMENT row - O (entry+) > 
<!ATTLIST row
		rowsep			NUMBER		#IMPLIED
		valign		(top | middle | bottom) 		"top" >
<!ELEMENT entry - O (para | LinkGroup)+ > 
<!ATTLIST entry


				justify | char)			#IMPLIED


<!-- Seuraavat vain esitysversiossa -->
<!-- kuvakkeita, esim. tasonvaihdot -->
<!ELEMENT Icon 		- O	EMPTY > 
<!ATTLIST Icon
		file	CDATA	#REQUIRED 
		text	CDATA	#REQUIRED 
		align	CDATA	#IMPLIED >
<!-- Vaikeustason vaihtokontrolli -->
<!ELEMENT Newlevel 		- -	(Icon?, Newline?) > 
<!ATTLIST Newlevel
		cmd	CDATA	#REQUIRED 
		target		CDATA	#REQUIRED >
<!ELEMENT Newline			- O	EMPTY > 
<!ATTLIST Newline
		clear	CDATA	#REQUIRED >
 
 
 
 
 

Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava