Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

1.1 Johdanto ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -hanke <URL:http://matwww.ee.tut.fi/kamu> on kansalliseen multimediaohjelmaan (KAMU) kuuluva tavoitetutkimushanke <URL: http://www.vtt.fi/tte/samba/projects/kamu/index.htm>. Kansallinen multimediaohjelma (KAMU) on mittava kolmevuotinen TEKESin ja yritysryhmän yhteistyöhanke, jonka "tavoitteena on auttaa suomalaista viestintä-, media- ja tietoliikenneteollisuutta varautumaan tulossa oleviin muutoksiin siten, että alan kansainvälinen kilpailukyky pystytään säilyttämään, tietoliikenne- ja päätelaiteteknologiassa, uusien infrastruktuurien kehittämisessä ja käyttöönotossa, tutkimus- ja kehitystoiminnassa, sisällön ja palvelun tuottamisen työvälineissä".

ETÄKAMU on kestoltaan kolmevuotinen: se käynnistyi 1.2.1996 ja päättyy 31.1.1999. Hanke on koonnut yhteen mittavan joukon kansallisia ja monikansallisia yrityksiä - laitteisto- ja ohjelmistovalmistajia, oppimateriaalin tuottajia sekä tietoliikennealan yrityksiä - teknistä ja pedagogista tutkimustyötä tekeviä tutkimuslaitoksia, sekä etäopetusta hyödyntäviä oppilaitoksia ja muita tahoja. ETÄKAMU on laajentunut 32 yritysosapuolen ja kuuden tutkimuslaitoksen yhteistyöhankkeeksi, jossa vuonna 1998 työskenteli n. 20 kokopäiväistä tutkijaa. Toisen toimintavuoden aikana hanke kasvoi lähes 2,5-kertaiseksi. Hankkeen kokonaisrahoitus on esitetty liitteessä 3. KAMUn tavoitetutkimushankkeista ETÄKAMU on suurin.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava