Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Rakenteinen oppimateriaali - hallittua hypertekstiä?
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Lähteet

Braa, K. & Sandahl, T. I. 1996 . Standardization and flexibility in the distribution and exchange of documents . Proceedings of IPIC 1996. Cambrigde, Mass. <URL: http://internet.adb.gu.se/publications/4/pub.pdf>.

Chrystal Software .: 1998. Astoria [online]. [viitattu 29.10.98] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.chrystal.com/>.

Clark, J. Jade - James' DSSSL Engine [online]. 1998. [viitattu 3.11.1998] Saatavilla www-muodossa <URL: http://www.jclark.com/jade/>.

Dede, C.J. 1992 . The future of Multimedia: Bridging to Virtual Worlds. Educational Technology 32 (5), 54 - 60.

The Docbook DTD [online]. 1998 . [viitattu 20.12.1998] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.oasis-open.org/docbook/>.

FileMaker , Inc.: File Maker Products [online]. 1998. [viitattu 29.10.98] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.filemaker.com/products/frame-products.html>.

Goldfarb, C. F. 1990 . The SGML Handbook .

Helakorpi. S . 1996 . Koulun tiimityö . Hämeenlinna. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Julkaisuja nro 107.

Holmberg, B . 1992 . Etäopetuksen lähtökohtia . Valtion painatuskeskus: Helsinki.

Karjalainen, A. 1997 . Etäoppimateriaalin rakenteistaminen [online]. Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Jyväskylä. [viitattu 3.11.1998]. Luku 3.3: Etäoppimateriaalin rakennemallin analysointi- ja kuvausmenetelmä. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.jyu.fi/~ankarjal/Gradu/Luku3.html>.

Karjalainen, A . & Mäkitalo I . 1996 . Oppimateriaalin rakennemalli etäopetuksessa. [online] Raportti 15.10.1996 KAMU: Etäopetus multimediaverkoissa. Vaatii käyttäjätunnuksen. [viitattu 25.10.1998] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/sisaiset/opmat_rakenne/rakmal.htm>.

Kuikka, E . & Nikunen, E . 1994 . Rakenteisten tekstien käsittelyjärjestelmistä. University of Kuopio. Department of computer science and applied mathematics. Report A/1994/4. Kuopio.

Kämäräinen, J. & Haapasalo, L. 1998 . Hyperteksti. Laatiminen ja käyttö oppimisen tiedonhankinnan ja kirjallisuuden näkökulmasta . Medusa: Polvijärvi

Lyytikäinen, V. 1997 . Rakenteisuuden hyödyntäminen elektronisessa dokumenteissa. SGML-pohjaisen dokumentaation tutkimus ja käyttö Suomessa 1997 . Teknologiakatsaus 57/98. Tekes: Helsinki.

Maisala, C ., Kuokkanen, N . & Pelkonen T . Digitaalisten oppimateriaalien tuotanto Suomessa 1998 - Kustannus- ja markkinointinäkökulmia Teoksessa P. Lehtiö 1998 Tietoverkot ja digitaaliset oppimateriaalit. Sitran teknologia-arviointihanke. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa . Osaraportti 5. Sitra 193. Helsinki.

MySQL . 1998. MySQL by T.c.X. DataKonsultAB. [viitattu 4.11.1998] Saatavilla www-muodossa <URL: http://mysql.net/> .

Near&Far Designer , Microstar Ltd., [viitattu 29.01.1997] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.microstar.com />.

Smith. J. M . 1993 . SGML and related standerds: document description and processing languages . Ellis Horwood series in computers and their applications. Ellis Horwood: New York.

Sörgaard, P. & Sandahl T. I. 1996 Problems with Styles in Word Processing: A Weak Foundation for Electronic Publishing with SGML . Proceedings of the 30th HICSS, Wailea, Hawaii. [viitattu 30.11.1998] <URL: http://internet.adb.gu.se/publications/6/pap.html>.

Texcel Information Manager : [viitattu 29.10.98] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.texcel.no/prod.htm#im>.

Tools for Developing Interactive Academic Web Courses . 1997 . [viitattu 30.11.1998] <URL: http://www.umanitoba.ca/ip/tools/courseware/>.

Web Course in a Box. 1998 . [online] . [viitattu 29.10.98] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.madduck.com/wcbinfo/wcb.html >.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava