Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

LUKU I. Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke (Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen)

Heli Ruokamo, Seppo Pohjolainen

heli.ruokamo@cc.tut.fi, seppo.pohjolainen@cc.tut.fi

Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti

Matematiikan laitos, Hypermedialaboratorio

PL 692, 33101 TAMPERE

Tässä luvussa esitellään Etäopetus multimediaverkoissa -tavoitetutkimushankkeen taustaa ja tavoitteita sekä teoreettisia perusteita ja tutkimusongelmia. Luvussa kuvataan myös tutkimuksen toteuttamista ja hankkeen organisaatiota sekä keskeisiä tuloksia kolmen vuoden ajalta.

Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU) <URL:http://matwww.ee.tut.fi/kamu> -hankkeessa on tutkittu, kehitetty ja arvioitu etäopetukseen soveltuvia avoimia oppimisympäristöjä, joissa hyödynnetään tietoverkkojen ja tietokoneiden tarjoamia mahdollisuuksia. Avoimen oppimisympäristön tulisi olla pedagogisesti tarkoituksenmukainen ja teknisesti toimiva. ETÄKAMUn ja Suomen Akatemian rahoittaman Hypermediaperustainen oppimisympäristö -projektin yhteistyönä on kehitetty avoimen oppimisympäristön (A&O) prototyyppiä.

ETÄKAMUn pedagoginen tausta perustuu seitsemään oppijakeskeisen oppimisen ominaisuuteen, jotka soveltuvat ajasta ja paikasta riippumattomaan elinikäiseen oppimiseen. Periaatteita voidaan soveltaa oppimiseen peruskoulussa, yliopistossa ja aikuiskoulutuksessa. Teknisen toiminnallistamisen ja oppimisympäristöjen organisoinnin tausta perustuu etäopetuksen systeemiseen malliin. Tekninen tausta perustuu tietoverkoissa, tietokoneissa ja ohjelmistoissa tapahtuneeseen nopeaan kehitykseen, joka mahdollistaa hypermediaperustaisen oppimateriaalin tuottamisen, käyttämisen ja jakelun sekä yhteistoiminnallisuuden ja kommunikoinnin tietoverkkojen välityksellä.

ETÄKAMUssa on järjestetty opetus- ja käyttökokeiluita erilaisille oppijoille erilaisilla sisältöalueilla teknisiltä ja pedagogisilta ratkaisuiltaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Kokeiluiden avulla on kerätty palautetta ja aineistoa erilaisten etäopetusratkaisuiden toimivuudesta käytännössä. Julkaisun luku II esittelee ETÄKAMUn tutkimus- ja pilotointialueita keskeisine tuloksineen.

1.1 Johdanto ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

1.2 Tutkimuksen taustaa ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

1.3 Tutkimuksen tavoite ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

1.4 Tutkimuksen oppimisteoreettinen viitekehys ja tutkimusongelmat ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

1.5 Oppimisympäristöjen organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen teoreettinen tausta ja tutkimusongelmat ( Tuovi Manninen & Saara Brax )

1.6 Tekninen tausta ja tutkimuskohteet ( Seppo Pohjolainen, Ossi Nykänen, Pasi Häkkinen, Martti Ala-Rantala, Heikki J. Mäenpää )

1.7 Tutkimuksen toteuttaminen ja organisointi ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

1.8 Tutkimuksen tulokset ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

1.9 Johtopäätökset ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen)


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava