Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Liite 7. Hankkeen seminaarit.

Etäopiskelun pedagogiset menetelmät ja tekniset ratkaisut I [online]. 18.10.1996, TTKK/DMI, Tampere. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://matwww.ee.tut.fi/kamu/koulutus/koulutus1810/>.

Luennot:

Esitelmät:

Demot:

Etäopiskelun pedagogiset menetelmät ja tekniset ratkaisut II - Opettajaseminaari [online]. 12.-13.5.1997, TTKK / DMI, Tampere. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://matwww.ee.tut.fi/kamu/opekoulutus/ >.

Esitelmät:

Työpajat:

Pedagogical Methods and Technical Solutions for Distance Learning III - Research Symposium [online]. 16-17.10.1997, TTKK/DMI, Tampere. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://matwww.ee.tut.fi/kamu/opekoulutus2/index.html>.

Keynotes:

Short papers:

Etäopiskelun pedagogiset menetelmät ja tekniset ratkaisut IV [online]. Multimedian monet muodot - kansallisen multimediaohjelman seminaari, 21.-22.1.1999, Tampere-talo, Tampere. [viitattu 20.01.1999]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://matwww.ee.tut.fi/kamu/koulutus/>.

Esitelmät: Saatavilla www-muodossa: <URL:http://matwww.ee.tut.fi/kamu/loppuraportti/>.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava