Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Liite 6. Hankkeen tuottamat julkaisut.

Opinnäytetyöt

Isokangas, J. 1998 . Etäopetus multimediaverkoissa [online]. Diplomityö. Tietotekniikan osasto, Matematiikan laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/opinnayte/d.doc>.

Harju-Ontto, A. 1998 . Videokonferensbaserad språkundervisning på lågstadiet:projektet Etäranska. Kommunikation, interaktion och attityder. Pro gradu-tutkielma. Pohjoismaisten kielten laitos, Jyväskylän yliopisto.

Karjalainen, A. 1997 . Etäoppimateriaalin rakenteistaminen [online] . Tietojärjestelmätieteen pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.jyu.fi/~ankarjal/Gradu/>.

Merikoski, M. 1998 . Distance education through the World Wide Web. Diplomityö. Tietotekniikan osasto, Teknillinen korkeakoulu.

Multisilta, J. 1996 . Hypermedia Learning Environment for Mathematics . Thesis for the degree of Doctor of Technology. Tampere University of Technology. Publications 183.

Roos, M. 1998 . Tutor oppimisen ohjaajana monimuoto-opetuksessa . Kasvatustieteen pro-gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Tampereen yliopisto.

Ruokamo-Saari, H. 1996 . Matemaattinen lahjakkuus ja teknologiaperustainen oppimisympäristö matemaattiseen sanalliseen ongelmanratkaisuun . Kasvatustieteen lisensiaatin tutkimus. Tampereen yliopisto.

Nummila, T. & Suvanto, J. 1998 . Koulu tiedon valtatiellä -projekti - Uusi oppimisympäristö opettajan haasteena. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto.

Taina, M. 1998 . Open and Distance Learning Model for Research and Development Personnel. [online] . Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Engineering. Helsinki University of Technology. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/opinnayte/markustaina.rtf>.

Tulossa olevat opinnäytetyöt

Häkkinen, P. JavaStation PC:n haastajana oppilaitoksissa . Diplomityö. Matematiikan laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu.

Mäenpää, P. Video conference teaching and the role of the teacher. Pro gradu-tutkielma. Englannin kielen laitos, Jyväskylän yliopisto.

Saranen, R. Oppilaiden välinen viestintä ja projektityöskentely tietoverkoissa. Pro gradu-tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.

Artikkelit

Karjalainen, A. 1997 . Structured Hypercourseware for Distance Learning [online] . Proceedings of the Enable 97 (Enabling Network-Based Learning) Conference, held in Espoo, May 28.- 30.5.1997 by Espoo-Vantaa Institute of Technology and the Learning Infobahn Project. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.evitech.fi/CONFERENCE/enable97/>.

Korpi, M. 1998 . Multipoint desktop video-conferencing in language teaching among primary pupils. Teleteaching '98 - Distance Learning, Training and Education. Proceedings of the15th IFIP World Computer Congress, August 31th - September 4th 1998 Wien/Austria and Budabest/Hungary. Part III page 73.

Koskelainen, P, Rakkolainen, I., Soininen, R., & Suvanto, J. 1996a . ATM-based Multimedia. Trial in Comprehensive Schools. Telematics for Future Education and Training: Proceedings of the EAEEIE ´96 Seventh Annual Conference June 12-14, 1996, Oulu, Finland, 23-25.

Koskelainen, P., Rakkolainen, I., Soininen, R., & Suvanto, J. 1996b . SISU - Schools to Information Superhighway . In: S. Rao et al. (Eds.) Global Information Infrastructure (GII) Evolution, Interworking Issues. IOS Press, 651-654.

Lehto, T. & Suvanto, J. 1997 . Schools to the Information Superhighway (SISU): A Virtual Russian Class Course Trial by Using the ATM-Technology . LeTTET '96 proceedings, International Symposium on Learning Technology and Telematics in Education and Training 1996, University of Joensuu, Finland, December 10-11, 1996, 51-55.

Leinonen, T. 1998 . KUOMA-Learning Environment - An Implementation of Collaborative Project Learning in the World Wide Web [online] . January 1998. Paper published in: Netpaper - Ideas Culture Technologie, Ministry of Public Education, Department of Studies, Italy. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.quipo.it/netpaper/netpaperveng.html>.

Leinonen, T. & Rissanen, P. 1998 . KUOMA- Learning Environment - An Implementation of Collaborative Project Learning in the World Wide Web. Paper presented at the 12th Europian Schools Project Conference, March 27th - 30 th 1998, Copenhagen, Denmark.

Leinonen, T. & Ruokamo, H. 1998 . KUOMA - Learning Environment - An Implementation and Evaluation of Collaborative Project Learning in the World Wide Web . (Proceedings of the IASTED International Conference.) Computers and Advanced Technology in Education (CATE ´98). May 27-30, 1998. Cancun, MEXICO, 134-137.

Mäkitalo, I. 1997 . Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU). Entäs nyt tietoyhteiskunta? - Interaktiivinen teknologia koulutuksessa, ITK'97. 4.-5.4.1997. Hämeenlinna, Aulanko, 65-67.

Nykänen, O. 1997 . Work in Progress: User Modeling in WWW with Prerequisite Graph Model. Proceedings of the workshop "Adaptive Systems and User Modeling on the World Wide Web", Sixth International Conference on User Modeling, Chia Laguna, Sardinia, 2-5 June, 1997, 67-72.

Nykänen, O. & Ala-Rantala, M. 1997 . A Design for Hypermedia-Based Learning Environment (HBLE). D. Dicheva & I. Stanchev (Eds.) Proceedings of the IFIP WG 3.3 Working Conference, Human Computer Interaction and Educational Tools (HCI-ET), Sozopol, BULGARIA, May 27-28, 1997, 71-81.

Nykänen, O. & Pohjolainen, S. 1998 . Using General Purpose Computer Algebra System Maple in WWW-Based Open Learning Environments . In Proceedings of the LeTTET '98 and MaTILDA'98 Joint Conference, Pori, Finland, May 11-12, 1998, 73-80.

Pohjolainen, S., Multisilta, J. & Antchev, K. 1996 . Matrix Algebra with Hypermedia . Education & Information Technologies 1, Chapman & Hall, 123-141.

Pohjolainen, S., Multisilta, J. & Antchev, K. 1998 . A Hypermedia Learning Environment for the Mathematical Sciences . Chapter in the Book: Human Interaction in Symbolic Computation. Texts and Monographs in Symbolic Computation. Ed. N.Kajler, Springer.

Pohjolainen, S. & Ruokamo-Saari, H. 1997a . Distance Learning in Multimedia-Networks, Part of Finnish National Multimedia Programme . In T. Väliharju & MLE-group (Eds.) Digital Media as a Learning Environment. University of Tampere Computer Centre Publication Series No. 4, 85-100.

Pohjolainen, S. & Ruokamo-Saari, H. 1997b . Distance Learning in Multimedia-Networks: A Finnish national multimedia project . J. Willis et al. (Eds.) Technology and Teacher Education Annual 1997. Volume I. Proceedings of SITE 97 - Eight International Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education (SITE), Orlando, Florida USA; April 1-5, 1997, 131-135.

Pohjolainen, S. & Ruokamo-Saari, H. 1997c . Distance learning in multimedia-networks: A Finnish national multimedia project . T. Muldner & T.C. Reeves (Eds.) ED-MEDIA/ED-TELECOM 97. World Conference on Educational Multimedia/Hypermedia, World Conference on Educational Telecommunications. Volume II. Proceedings, University of Calgary; CANADA; June 14-19, 1997, 853-863.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1998a . Koulutus tulee tietoverkkoihin: Etäopetus multimediaverkoissa. Tietotekniikka opetuksessa ja tutkimuksessa. Tietoyhteys, 1 (2), 9-11.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1998b . Etäopetus multimediaverkoissa: avoimen oppimisympäristön malli. ITK 98, Tuntematon tietoyhteiskunta. Interaktiivinen teknologia koulutuksessa konferenssi 17.-18.4.1998. Hämeenlinna, Aulanko, 74-77.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1998c . Distance Learning in Multimedia Networks Project: Current State of the Art and Perspectives for Future . (Proceedings of the IASTED International Conference.) Computers and Advanced Technology in Education (CATE ´98). May 27-30, 1998. Cancun, MEXICO, 91-95.

Rinta-Filppula, R. 1998 . Web University - Distance learning and working over high speed Internet [online]. CERN IT Computing Seminar on 7 October 1998, the seminar presentation. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://wwwcs.cern.ch/>.

Rinta-Filppula, R. 1998 . Web University - Experiments on videoconferensing over ATM . Teleteaching '98 - Distance Learning, Training and Education. Proceedings of the15th IFIP World Computer Congress, August 31th - September 4th 1998 Wien/Austria and Budabest/Hungary. Part II pages 845-850.

Ruokamo-Saari, H. 1996a . Designing Hypermedia Learning Environment for Solving Complex Mathematical Word Problems . In L. Aho (Ed.) Learning in Multiple Contexts. Papers and posters presented at the First Joensuu Symposium on Learning and Instruction. Bulletins of the Faculty of Education, University of Joensuu, N:o 62, 141-158.

Ruokamo-Saari, H. 1996b . Hypermedia Learning Environment for Especially Mathematically Gifted Students for Mathematical Word Problem-Solving . In: P. Carlson & F. Makedon (eds.) Educational Multimedia and Hypermedia, 1996. Proceedings of ED-MEDIA 96-World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia. Boston, Mass., USA; June 17-22, 1996, 804.

Ruokamo-Saari, H. 1996c . Matemaattinen lahjakkuus ja teknologiaperustainen oppimisympäristö matemaattiseen sanalliseen ongelmanratkaisuun . Kasvatustieteen lisensiaatin tutkimus. Tampereen yliopisto.

Ruokamo-Saari, H. 1996d . SOLVER osana hypermediaoppimisympäristöä . Teoksessa T. Aittola (toim.) Teknologiapohjaiset oppimisympäristöt. Kasvatustieteen päivät. 23.-25.11.1995 Jyväskylässä. 2. osaraportti. Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 23. 103-113.

Ruokamo-Saari, H. 1997a . Development of Mathematical Word Problem-Solving Skills in a Technology-based Learning Environment for Mathematically Gifted Students: A Teaching Experiment. In T. Väliharju & MLE-group (Eds.) Digital Media as a Learning Environment. University of Tampere Computer Centre Publication Series No. 4, 101-109.

Ruokamo-Saari, H. 1997b . Mathematical Giftedness and Development of Mathematical Word Problem-Solving Skills in A Technology-Based Learning Environment: A Teaching Experiment. T. Muldner & T.C. Reeves (Eds.) ED-MEDIA/ED-TELECOM 97. World Conference on Educational Multimedia/Hypermedia, World Conference on Educational Telecommunications. Volume II. Proceedings, University of Calgary; CANADA; June 14-19, 1997, 923-927.

Ruokamo-Saari, H. & Pohjolainen, S. 1997 . Pedagogical issues for the design of a Hypermedia-Based Learning Environment (HBLE). D. Dicheva & I. Stanchev (Eds.) Proceedings of the IFIP WG 3.3 Working Conference, Human Computer Interaction and Educational Tools (HCI-ET), Sozopol, BULGARIA, May 27-28, 1997, 82-91.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S . 1998 . Pedagogical Principles for Evaluation of Hypermedia-Based Learning Environments in Mathematics . In JUCS - Journal of Universal Computer Science [online], Vol. 4 N:o 3, 292-307. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.iicm.edu/jucs_4_3/>.

Tulossa olevat artikkelit

Nykänen, O. & Ala-Rantala, M. (In Print). A Design for a Hypermedia-Based Learning Environment . To be published in the EIT Special Issue "Virtual laboratories: Simulations, Models, Microworlds" of the IJCEELL Volume 9, No 2.

Pohjolainen, S., Ala-Rantala, M., Nykänen, O. & Ruokamo, H. (In Print). On the Design and Evaluation of an Open Learning Environment . To appear "Micro Worlds for Education and Continuous Learning". (Special Issue guest editors Darina Dicheva and Piet Kommers). In: International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning. ISSN 0957-4344. Volume 9, No 2.

Raportit

Ahonen, M . 1996 . Videoneuvottelujärjestelmien käyttö opetuksessa [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/video.htm>.

Ahonen, M., Isokangas, J., Peltoniemi,J., Tahvanainen, V-P. & Vertanen, P. 1996 . Etäopetusprojektien ja -laitteistojen sekä tietoverkkojen kartoitus [online] . [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/rap2.htm>.

Häkkinen, P., Lahtinen, M. & Luodeslampi, T. 1997. Äänen ja videon esitysmuodot WWW:ssä [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matriisi.ee.tut.fi/~ph/HyperMedia/>.

Isokangas, J., Suvanto, J., Ahonen, M., Tahvanainen, V.-P. & Vertanen, P. 1997 . Selvitys koulujen verkkoyhteyksistä [online]. Lokakuu 1997. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/verkkoyhteydet.rtf>.

Järvinen, J., Piiksi, M., Ruokamo-Saari, H. & Suvanto, J. 1996 . Koulu tiedon valtatiellä -projektin väliraportti [online] . [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/kouva.htm>.

Karjalainen, A. & Mäkitalo, I. 1996 . Oppimateriaalin rakennemalli etäopetuksessa [online] . [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/rakmal.htm>.

Karjalainen, K., Komu, T., Multisilta, J. & Urponen, M. 1996 . Opetusdokumenttien rakenne ja konversiotyökalut [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/rap1_sisalto.html>.

Komu, T. 1997 . NTC-Yrityspilotti - Loppuraportti. [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/nokia_loprap.html>.

Kurki, M. & Mäki-Komsi, S. 1996 . Oppiminen tietokoneavusteisessa oppimisympäristössä [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/oppimi.htm>.

Lehto, T . 1997 . Kyrilliikkaohje [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/venaja/kyrohje0.html>.

Leinonen, T. 1997a. KUOMA -projektioppimisen oppimisympäristön suunnitteluperusteista [online]. Kesäkuu 1997. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/ymparistoverkko/apua/kuoma.html>.

Leinonen, T. 1997b . Peruskoulun yläasteen opettajille ympäristökasvatuksen toteuttamisesta suoritetun Internet -kyselyn tuloksien yhteenveto [online]. Kesäkuu 1997. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/teemunraportti.doc>.

Leinonen, T. Rissanen, P. & Lehto, T. 1998 . Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU): Koulun uudet oppimateriaalit (KUOMA) -pilotin väliraportti 1997 . TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio.

Miettinen, T. 1997 . Teleläisten kokemuksia monimuotoisesta kielikurssista ja sen opiskeluvälineistä. Loppuraportti Telen kielipilotista 1996-1997 [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/tarjam1.htm>.

Niemi, P., Ovaskainen, T. & Törmälä, V. 1998 . Otavan verkkopalveluiden käyttäjätutkimus Osa 2. Tietotekniikan tutkimusinstituutti. Jyväskylän yliopisto.

Niemi, P., Ovaskainen, T. & Törmälä, V. 1998 . Historian ja yhteiskuntaopin pilotin historian opetuskokeilun Loppuraportti. Tietotekniikan tutkimusinstituutti. Jyväskylän yliopisto.

Peltoniemi, J. 1996. Etäopetusprojekteja Suomessa ja maailmalla [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/etaproj.html>.

Rinta-Filppula, R . 1997 . Experiments on videoconferencing over ATM between CERN and Finland [online]. [viitattu 17.10.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://wwwcs.cern.ch/ >, Projects, Web University, Publications.

Siekkinen, P., Vertanen, P, Leinonen, T., Valtanen, J. & Mäkitalo, I. 1997 . Oppimisprosessin tukeminen tietokone ja tietoverkkoavusteisessa opetuksessa [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/pertti_co/index.html>.

Tahvanainen, V-P. 1996 . Kaakonseudun oppimiskeskus - tietokoneavusteisen etäopetuksen mahdollisuuksia [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/selvit.htm>.

Törmälä, V. 1998 . Otavan verkkopalveluiden käyttäjätutkimus . Tietotekniikan tutkimusinstituutti. Jyväskylän yliopisto.

Törmälä, V. & Ovaskainen, T. 1998 . Historian ja yhteiskuntaopin pilotin historian opetuskokeilun väliraportti. Tietotekniikan tutkimusinstituutti. Jyväskylän yliopisto.

Vertanen, P. 1997 . Viestinnän opiskelijat verkossa: mielipiteitä tietoverkkopohjaisesta opiskelusta [online] . [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/kokotutk.rtf>.

Väliharju T. 1998 . Hypermediaohjelmistojen suunnittelu - yritys- ja organisaatioympäristö tarkastelun kohteena [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/timov.rtf>.

Esitelmät

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1997a . Distance Learning in Multimedia Networks. "Avautuminen tietoyhteiskuntaan", Studia Generalia-luentosarja. 20.11.1997. TTKK/DMI, Tampere. <URL: http://www.uta.fi/tyt/studia/luennot/pohjolainen.html>.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1997b . Etäopetus multimediaverkoissa. KAMU -- multimedian uudet ulottuvuudet. Kansallinen multimediaohjelma, Seminaari 26.-27.11.1997, Finlandia-talo, Helsinki, 213-223.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1998a . Etäopetus multimediaverkoissa. Aikuisten uudet oppimisympäristöt: teknologian käyttö ja mahdollisuudet opiskelussa. Asiantuntijaseminaari. 10.-11.3.1998. Ammatti-instituutti, Helsinki.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1998b . Pedagogisesti toimiva oppimisympäristö. Tiedon ja taidon verkot. 23.-24.9.1998. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, Joensuu.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1998c . Distance Learning in Multimedia Networks Project: Pilots and Experiences. Methods and Materials for the New Learning Environments, 16.-17.10.1998. Wanha Satama, Helsinki.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1998d . Etäopetus multimediaverkoissa - kolme vuotta kansallista multimediaohjelmaa. Kokemuksia avoimen oppimisympäristön tutkimus- ja kehittämistyöstä. Multimediafestival '98. Oppimisympäristöt ja etäopetus -työpaja. 20.11.1998. TTVO, Tampere.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1998e . Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -projekti: Kokemuksia avoimen oppimisympäristön tutkimus- ja kehittämistyöstä. TEKESin asiantuntijaseminaari. 9.12.1998. Hotelli Hesperia, Helsinki.

Rinta-Filppula, R. & Salminen, H. 1997 . Web University. NORDUnet '97 - 16th Nordic Internet Conference. Reykjavik , Iceland June 29th - July 1st 1997 [viitattu 17.10.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://wwwcs.cern.ch/ >.

Rinta-Filppula, R.. 1998 . Web University - Distance learning and working over high speed Internet , CERN IT Computing Seminar on 7 October 1998, the seminar presentation [viitattu 17.10.1998]. <URL:http://wwwcs.cern.ch/ >, Projects, Web University, Publications.

Ruokamo-Saari, H. 1997 . Uudet oppimisympäristöt ja lahjakkaiden opetus. OPH:n MATELU-koulutus. 13.3.1997. TYT, Seinäjoki.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. 1997a . Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -oppilaitosprojektit. Oppilaitosten media oppimisessa. 26.9.1997. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Tampere.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. 1997b . Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -projekti. Opettajana ja asiantuntijana KUOMA -projektioppimisen oppimisympäristössä. 29.9.1997, TTKK/DMI, Tampere.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. 1997c . Distance Learning - from Theory to Practice Presentation held in Knowledge for Development Seminar. 13. October 1997. Hanasaari, Centre for Swedish-Finnish Culture, Espoo.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. 1997d . The Finnish Multimedia Programme (FMP): The Distance Learning in Multimedia Networks Project. Presentation held in "Finland On Line" Workshop. Online Educa Berlin, International Conference on Technology in Distance Learning. 29.-31. October 1997. Hotel InterContinental, Berlin.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. 1997e . Pedagogiikka ja etäopetus. KAMU -- multimedian uudet ulottuvuudet. Kansallinen multimediaohjelma, Seminaari. 26.-27.11.1997. Finlandia-talo, Helsinki, 224-229.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. 1998a . Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU). Oppimisteknologian yhdistys (OPTEK) ry:n vuosikokous ja kevättapahtuma "Etäopetus multimediaverkoissa". 21.3.1998. TTKK/DMI, Tampere.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. 1998b . Distance Learning in Multimedia Networks Project: Course Design in an Open Learning Environment. EU-Jobrotation, Transnational Module, Distance Learning 1998. Distance Learning Module, Audioconference (Participants from Finland, Germany, Italy, and Sweden). 12 th May 1998. Tampere University of Technology, Tampere.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. 1998c . Virtual Learning Environments - Visions and Challenges, Virtuaalioppiminen. Sonera, Suomen Posti Oy & Tieto Corporation. 8.6.1998. Helsinki.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. 1998d . Experiences on Educational Technology Research in Finland: Distance Learning in Multimedia Networks Project - Part of The Finnish Multimedia Programme. ITU-konferansen 1998. Fra tradisjon til innovasjon - IKT og utdanning. 13-14 October 1998. Oslo, Norway.

Televisio-ohjelma

Virtuaaliset opinahjot - tulevaisuuden koulu? Seppo Pohjolainen, TTKK. MTV-akatemia, 26.04.1998.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava