Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

1.9.4 Lopuksi

Koulutuksen tulevaisuuden muotoutumisen pääkehityssuunnat ovat (ks. Carley & Dailey 1998 ):

Etäopetus multimediaverkoissa -hankkeen tutkimus-, kehitys- ja arviointityö on tukenut ja edistänyt näiden pääsuuntien toteutumista, erityisesti teknologian yhdistäminen koulutukseen on lisääntynyt. Myös vaatimus erilaisten koulutuspalveluiden lisäämisestä on noussut voimakkaasti esiin. Ajasta ja paikasta riippumattomien avointen oppimisympäristöjen avulla on mahdollista murtaa luokkahuone- ja oppilaitoskohtaisia rajoja ja tarjota uusia mahdollisuuksia yritys- ja aikuiskoulutukselle. Näiden uusien mahdollisuuksien toteuttaminen edellyttää pidemmällä aikavälillä myös koulutusjärjestelmien uusiutumista. Tutkimus- ja kehittämishankkeen luonteesta johtuen kaupallisuuden rooli jäi tässä tutkimuksessa vähäisemmälle huomiolle. Elektronisella kaupankäynnillä tulee lähitulevaisuudessa olemaan merkittävä osuus myös koulutuspalveluiden hyödyntämisessä. ETÄKAMUn tutkimustulokset tarjoavat hyvän perustan siirtymiselle tutkimus- ja kokeiluvaiheesta sellaiseen tuotekehitykseen, jolla on merkitystä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Etäopetus multimediaverkoissa -hanke on omalla toiminnallaan osoittanut eri toimijoiden muodostaman yhteistyön välttämättömyyden koulutusteknologian kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Tutkimusyksiköiden, oppilaitosten sekä yritysten, ohjelmisto- ja laitteistovalmistajien, oppimateriaalin tuottajien ja teleoperaattoreiden yhteistyö on ollut hedelmällistä ja näkökulmia avaavaa. Tämä arvokas kokemus toimii hyvänä lähtökohtana mahdollisten kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden käynnistymiselle tulevaisuudessa.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava