Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

1.9.3 Koulutukselliset johtopäätökset

Tietotekniikan tehokas opetuskäyttö on Suomessa edelleen kokeilu- ja pilotointivaiheessa ( Sinko & Lehtinen 1998 ). Hyviä kokeiluita on, mutta ne vaativat tukea toteutuakseen. Vaarana on, että kokeilujen jälkeen - teknisten ja pedagogisten tukihenkilöiden poistuttua - kokeilussa hyödynnetyt ympäristöt eivät jää osaksi oppilaitoksen tai yrityksen arkipäivää. Kokeiluissa käytetyt ympäristöt eivät ole vielä valmiita tuotteita niin pedagogisesta kuin teknisestäkään näkökulmasta arvioituna. Oppimisen tueksi tarvitaan käyttäjäystävällisempiä tekniikoita, tarkoituksenmukaisia sisältöjä sekä laajemmin sovellettavia malleja. Oppimisympäristöjen käyttöönoton ja käytön tulisi olla helppoa, eikä suuria ponnistuksia vaativaa. Yksittäisistä kokeiluista tulisi edetä laajempiin valtakunnallisiin kokeiluihin ja toimintamalleihin.

Opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen on panostettava, jotta opettajille olisi valmiuksia uudentyyppisten ympäristöjen pedagogiseen ja tekniseen käyttöönottoon sekä tehokkaaseen hyödyntämiseen. Myös yritysten koulutuksesta vastaavat henkilöt tulisi saada koulutuksen piiriin tarjoamalla heidän tarpeitaan vastaavia räätälöityjä kursseja. Tällä hetkellä tietotekniikan hyödyntäminen oppilaitoksissa on lukumäärältään liian harvojen aktiiviopettajien vastuulla. Oppilaitosten ATK-luokkien ylläpito on osoittautunut ongelmalliseksi, koska tehtävän vaatima aika ja siitä saatava korvaus eivät tunnu vastaavan toisiaan. Yhteiskunnan tulisi panostaa riittävästi toimintaedellytysten parantamiseen, jotta uuden tekniikan käyttöönotto koululaitoksessa nopeutuisi.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava