Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

1.9 Johtopäätökset ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen)

Tässä luvussa I on tarkasteltu ETÄKAMU-tavoitetutkimushankkeen taustaa ja tavoitteita sekä kuvattu hankkeen organisaatiota. Luvussa esiteltiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys, tutkimusongelmat ja tutkimuksen toteuttaminen sekä keskeiset tulokset hankkeen kolmen vuoden ajalta. Tutkimustyöstä tehdyt johtopäätökset jaetaan teknisiin, pedagogisiin, ja koulutuksellisiin.

1.9.1 Tekniset johtopäätökset

1.9.2 Pedagogiset johtopäätökset

1.9.3 Koulutukselliset johtopäätökset

1.9.4 Lopuksi

Lähteet

Liite 1. Arviointirunko oppimisympäristöjen pedagogiseen arviointiin oppijakeskeisen oppimisen näkökulmasta ( Mari Hämäläinen, Mika Korpi, Esa Kähäri, Peik Niemi, Timo Ovaskainen, Riikka Pajunen, Katja Piiksi, Auli Posti, Heli Ruokamo, Pertti Siekkinen ja Markus Taina )

Liite 2. Arviointirunko oppimisympäristöjen organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen arviointiin ( Tuovi Manninen, Saara Brax, Irene Hein, Anna-Kaarina Kairamo, Kari Salkunen, Tuomo Rintamäki ja Ilkka Larjomaa )

Liite 3. Hankkeen kokonaisrahoitus vuosittain (1.2.1996-31.1.1999) ja rahoituksen jakauma julkiseen ja yritysrahoitukseen.

Liite 4. Hankkeen osallistujatahot vuonna 1998.

Liite 5. ETÄKAMUn johtoryhmän, tukiryhmän ja tutkimusosapuolet -työryhmän kokoonpanot vuonna 1998.

Liite 6. Hankkeen tuottamat julkaisut.

Liite 7. Hankkeen seminaarit.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava