Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

1.7.2 Tutkimustyön tulosten julkistaminen ja muu tiedottaminen

Hankkeen tiedotus on hoidettu pääasiassa WWW:n ja ETÄKAMUn kotisivun kautta, jonka osoite on: <URL:http://matwww.ee.tut.fi/kamu/>. Kotisivu on jaettu julkiseen ja ei-julkiseen osapuolille avoimeen osaan. Julkisessa osassa on ETÄKAMUn yleisesittely. Ei-julkinen osa sisältää mm.

Tietoverkossa olevia tietoja on päivitetty jatkuvasti ja koko materiaali on ollut hankkeen osapuolten käytössä. ETÄKAMUn webmasterina on toiminut Tuomo Paakkanen (TTKK/DMI) vuodesta 1997 alkaen.

ETÄKAMU on järjestänyt useita hankkeen osallistujille ja ulkopuolisille tahoille suunnattuja koulutustilaisuuksia (ks. »Liite 7.). Tutkimustyön tuloksia on esitelty näissä koulutustilaisuuksissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa. Tutkimus- ja kehittämistyön tuloksina on julkaistu raportteja ja selvityksiä sekä opinnäytetöitä ja artikkeleita. Raportit ja selvitykset on tehty hankkeen sisäiseen käyttöön ja opinnäytteet ja artikkelit on julkistettu laajemmalle yleisölle. Kaikki hankkeen julkaisut on esitetty Liitteessä 6. ETÄKAMUn toiminta ja tulokset ovat olleet esillä tiedotusvälineissä, lehdistössä, radiossa ja televisiossa (ks. mm. Virtuaaliset opinahjot - tulevaisuuden koulu? ).


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava