Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Multi- ja hypermedia historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

Liite 1. Historian pilotin oppilaskyselyn tuloksissa esiintyvät väittämät

TAULUKKO 9. Historian pilotin oppilaskyselyn tuloksissa esiintyvät väittämät

 

Täysin eri mieltä

Jonkin verran eri mieltä

En osaa sanoa

Melkein samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Md

1. Pystyin hankkimaan uutta tietoa itsenäisesti WWW:sta.

9%

11%

4%

26%

50%

4,5

2. Historian CD-ROM:in käyttö työskentelyssä vaikutti myönteisesti työskentelyyni.

24%

19%

24%

22%

11%

3

3. Partner Tools -ohjelmalla pystyin tekemään paremman projektityön kuin yleensä.

17%

26%

17%

30%

11%

3

4. Pystyin vaikuttamaan projektin toteutukseen riittävästi.

2%

11%

15%

39%

33%

4

5. Ryhmämme pystyi seuraamaan edistymistään paremmin kuin projektitöissä yleensä.

11%

20%

35%

19%

15%

3

6. Ryhmämme jäsenillä oli erilaisia rooleja emmekä kaikki tehneet yhtä aikaa samoja asioita.

11%

13%

15%

41%

20%

4

7. Pystyin hyödyntämään oppimisessani myös toisten ryhmien oppilaiden taitoja ja osaamista.

17%

20%

24%

30%

9%

3

8. Sain palautetta työskentelystä myös ryhmän muilta jäseniltä.

13%

8%

10%

48%

21%

4

9. Olen tyytyväinen projektimme lopputulokseen.

4%

19%

9%

32%

36%

4

10. Ryhmässämme käsiteltiin asioita, joita voin kohdata myös koulun ulkopuolella.

13%

34%

30%

15%

8%

3

11. Pystyn hyödyntämään projektien aiheita myös käytännössä.

22%

31%

26%

17%

4%

2

12. Voin hyödyntää Internetistä löytyvää tietoa opiskelussani tai muussa toiminnassani.

7%

7%

13%

37%

35%

4

13. Opettajan antama ohjaus oli sellaista, että pystyimme työskentelemään asettamiemme tavoitteiden mukaisesti.

4%

19%

23%

37%

17%

4

14. Kerroin mielipiteitä ryhmämme projektityöstä ja esitin myös muutosehdotuksia siihen.

4%

14%

16%

39%

27%

4

 


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava