Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Multi- ja hypermedia historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.19.4 Tutkimusongelmat

Historian ja yhteiskuntaopin pilotin tutkimuksellisina tavoitteena oli käytetyn materiaalin tekninen ja pedagoginen arviointi kouluympäristössä ja sen kehittäminen vastaamaan mahdollisimman hyvin oppimistavoitteita. Tutkimuksessa selvitettiin materiaalin soveltuvuutta koulujen opetussuunnitelmiin ja multimedian lisäarvoa oppilaille ja opettajille sekä oppimisprosessille verrattuna perinteisiin materiaaleihin ja tapaan oppia. Pilottikohtaiset tutkimusongelmat on kaikki johdettu luvussa I esitettyjen ETÄKAMUn oppimisen ominaisuuksien pohjalta (Ruokamo & Pohjolainen).

Historian pilottiprojektissa tutkimusongelmat jakautuvat kahteen pääryhmään: teknisiin ja pedagogisiin ongelmiin. Tavoitteena oli selvittää mm. seuraavia asioita:

Yhteiskuntaopin pilottiprojektissa selvitettiin koulutusteknologiaan liittyviä didaktisia vaikeuksia, sen tuomia etuja, työskentelyn organisoitumista sekä sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistoiveita. Opettajilta kerättiin tietoa, kuinka opetussuunnitelma toteutuu käytettäessä tietotekniikkaa apuvälineenä. Tämän lisäksi on kartoitettu oppilaiden kokemuksia oppimisympäristöstä.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava