Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Multi- ja hypermedia historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.19.3 Historian ja yhteiskuntaopin pilotin kuvaus

Historian ja yhteiskuntaopin pilottiprojektit ovat monessa suhteessa hyvin samankaltaisia. Toteutuksessa ja aihepiireissä on kuitenkin sen verran eroja, että molempien osa-alueiden kuvaus on raportin johdonmukaisuuden kannalta esitetty erikseen.

Yhteistyötahoja

Pilotti toteutettiin yhteistyössä yritysten, koulujen sekä ETÄKAMUn tutkijoiden kanssa. Käytännön opetustilanteista saadut kokemukset sekä sen pohjalta syntyneet kehittämisehdotukset ovat yritysten kannalta arvokasta tietoa myös materiaaliaan tarjonneille yhteistyöyrityksille.

Pilotissa mukana olevat yhteistyötahot ovat seuraavat:

Helsinki Media
Helsinki Media on viestinnän monialayritys, jonka toimialaan kuuluu kustantaminen, painotoiminta, verkkoviestintä ja televisiotoiminta Suomessa. Kirjakustantajana yritys on erikoistunut lasten ja nuorten satu- ja tietokirjoihin, joita julkaistaan myös CD-ROMeina. Helsinki Media tarjosi pilottiin Historia CD-ROM-materiaalin.
Otava
Otavalla on Suomessa keskeinen rooli oppikirjakustantajana. Koulu-Otavan tuotantoon kuuluu monipuolinen, nykyaikainen opetuksen oheismateriaali: piirtoheitinkalvot, äänitteet, video- ja tietokoneohjelmat sekä CD-ROM- ja Internet-tuotteet. Yhteiskuntaopin pilotissa hyödynnettiin tavallisten kirjojen lisäksi Koulu-Otavan verkkopalveluita.
Teleste
Teleste on yksi maailman johtavista teknologia-avusteiseen kielen opiskeluun erikoistuneista yrityksistä. Teleste tarjosi pilotin käyttöön Partner Tools -multimediageneraattorin. Ohjelma on alun perin suunniteltu opettajan multimediamuotoisen materiaalin tuotannon välineeksi kielten opiskelua varten. Tässä pilotissa väline oli oppilaiden käytössä, ja sitä hyödynnettiin historian pilottiprojektissa projektitöiden tekemisessä.

Historian pilottiprojekti

Historian jakson aiheeksi oli yläasteella valittu imperialismi. Aihe kuuluu koulujen 7. tai 8. luokan opetussuunnitelmaan. Pilottiprojektissa olivat siis mukana viestintäyhtiö Helsinki Media sekä viestintätekniikkayhtiö Teleste sekä neljä peruskoulun yläasteen luokkaa (Jyväskylän normaalikoulun, Kuokkalan, Viitaniemen ja Laukaan yläasteet) ja kaksi ala-astetta Laukaasta ja Jämsästä.

Kokeilussa yläasteen oppilaat hakivat projektitöihinsä tietoa Helsinki Median Historia CD-ROM-levyltä sekä Internetissä olevasta WWW-materiaalista kirjojen lisäksi. Verkossa oli oppilaiden ympäristö, jossa oli tehtävät sekä linkit aiheeseen liittyvään materiaaliin. Oppikirjoja käytettiin lähinnä hakuteoksina. Opettajat olivat ennalta laatineet 16 projektityön aihetta, joista oppilaat valitsivat omille ryhmilleen sopivat projektiaiheet. Yläasteen oppilaat työstivät projektinsa Telesten Partner Tools-multimedianvalmistusohjelmalla (ks. »KUVIO 61.). Se on helppokäyttöinen ohjelma, jonka avulla on mahdollista käsitellä multimedian eri elementtejä. Oppilaiden tavoite oli työstää projektityönsä multimediaesityksiksi.


KUVIO 61. Historian pilottiprojektin toiminnan kuvaus

CD-ROM oli myös tukemassa ala-asteen historian opetusta täydentävänä materiaalina. Ala-asteiden osalta kokeilu perustuu lähinnä CD-ROM-levyn kokeiluun oppimistilanteessa. Tehtävät olivat projektimuotoisia tai oppilaskohtaisia tiedonhakutehtäviä. Materiaalia kokeiltiin myös kertausmateriaalina.

Yhteiskuntaopin pilottiprojekti

Kaikissa yhteiskuntaopin pilottiprojektiin osallistuneissa kolmessa yläasteen ryhmässä oli aiheena oma kunta. Kokeilussa olivat mukana Jyväskylän normaalikoulun, Laukaan ja Viitaniemen yläasteet. Ryhmillä oli käytössään Koulu-Otavan verkkoympäristö. Vaikka aihe oli ryhmillä sama, poikkesivat lähestymistavat toisistaan varsin paljon.

Kaksi kokeiluun osallistunutta ryhmää teki aiheesta Internet-sivut. Toisen koulun oppilaat saivat projektissa tehtäväkseen haastatella kaupungin päättäjiä sähköpostin välityksellä, ja koska koulussa oli verkkoon liitettyjä tietokoneita vähän, he työskentelivät neljän hengen ryhmissä. Toisen koulun oppilaat työskentelivät pääosin pareittain ja ideoivat projektityönsä aiheet itse. Selvitettävinä olivat jyväskyläläisten nuorten käyttämät vaatetusliikkeet, vapaa-ajanviettopaikat ja uimarannat, Jyväskylän elokuva- ja musiikkitarjonta sekä Killerjärven ja Harjun alueet. Tuotoksena syntyi myös sähköpostilomakkeena oleva kysymysvisa Jyväskylästä.

Sähköpostiryhmät työstivät omat projektityönsä valmiiksi tekstinkäsittelyohjelmalla, joista sitten yksi ryhmä tuotti yhteisen WWW-sivuston FrontPage-ohjelmalla. Toisessa koulussa oppilaat tuottivat projektityönsä kokonaan itse tiedonkeruusta WWW-sivuiksi asti, joita he tekivät AOLpress-ohjelman avulla (ks. »KUVIO 62.).


KUVIO 62. Yhteiskuntaopin pilottiprojektin toiminnan kuvaus

Omakunta-projektissa käytettiin em. kahdessa ryhmässä TopClass-ohjelmistolla luotua WWW-pohjaista työskentely-ympäristöä. Oppilailla oli ympäristöön ryhmätunnukset, ja he käyttivät vain keskustelulistaa. Opettajien käytössä oli ilmoitustaulu ja oma keskusteluryhmä, joihin oppilailla ei ollut pääsyä. Ryhmäkohtaisten viestien välittäminen olisi ollut myös mahdollista, mutta viestejä välitettiin pääasiassa vain keskustelulistan kautta.

Kolmannessa ryhmässä tuotokset olivat seinätaulumuodossa. Verkkotuotoksia ei siis syntynyt, mutta Internetiä käytettiin kuitenkin lähteenä tiedonhankinnassa. Ryhmä poikkesi muista myös siten, että TopClass-ohjelmiston keskustelumahdollisuutta ei käytetty ollenkaan.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava