Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

1.7 Tutkimuksen toteuttaminen ja organisointi ( Heli Ruokamo & Seppo Pohjolainen )

Kolme tutkimustyöryhmää ja yli kaksikymmentä pilottiprojektia kymmenellä eri pilotointialueella ovat tehneet tutkimustyötä Etäopetus multimediaverkoissa-tavoitetutkimushankeessa. Pilottiprojekteissa toteutettujen opetuskokeilujen avulla on kerätty aineistoa, jonka pohjalta on arvioitu kehitettyjen ratkaisuiden toimivuutta edellisessä luvussa esitettyjen tutkimusongelmien näkökulmista. Opetuskokeiluista kerättyä aineistoa ja saavutettuja tuloksia hyödynnetään edelleen avoimen oppimisympäristön kehittämisessä. Tutkimuksen toteuttamista varten perustettua hankkeen organisaatiota kuvataan tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

1.7.1 ETÄKAMUn organisaatio

1.7.2 Tutkimustyön tulosten julkistaminen ja muu tiedottaminen


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava