Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Multi- ja hypermedia historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.19.1 Johdanto

Historian ja yhteiskuntaopin pilotin lähtökohta oli työtään kehittävien opettajien tukeminen sekä uudenlaisten toimintamallien löytäminen oppimateriaalia tuottaville yrityksille. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tulevaisuuden suuntaa oppi- ja opettajanmateriaalien käytössä sekä uuden teknologian hyödyntämistä oppilaiden työvälineenä.

Oppikirjan rooli muuttuu ja sen rinnalle kehittyy erilaisia oheistuotteita ja palveluja. Teknologian kehitys tuo mukanaan nopeat tietoverkot, Internetin tarjoamat vuorovaikutteiset mahdollisuudet ja multimediamateriaalin hyödyntämisen opetuksessa. Olennaista onkin selvittää, mitä uudet materiaalit ja menetelmät tuovat opetukselle ja oppimiselle. Tarkastelun kohteena olivat kirjan rooli, sitä tukevat oheistuotteet ja -palvelut, Internetin mahdollisuudet ja CD-ROM-tuotteet opetuksessa. Tavoitteena on saada tietoa tulevien linjauksien ja päätöksenteon pohjaksi.

Tässä artikkelissa on tutkimuksen pohjana käytetty seitsemää oppimisen ominaisuutta, joita on sovellettu ETÄKAMUssa luvussa I (Ruokamo & Pohjolainen). Niiden rinnalle on nostettu myös scaffolding ja adaptiivisuus , eli oppimisen oikea-aikainen tukeminen ja oppimisympäristön mukautuminen. Tämän lisäksi raportin teoreettiseen viitekehykseen on liitetty teknologiapainotteiseen oppimisympäristöön liittyvien käsitteiden määrittelyä sekä käsitelty teknologian soveltuvuutta oppimisessa. Katsoimme aiheelliseksi tarkastella myös projektityöskentelyn teoreettista taustaa, koska pilotin keskeisenä tavoitteena oli se, että oppilaat tuottavat itse projektityönsä,


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava