Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Laps suomen - äidinkielen opetusta ulkosuomalaisille lapsille
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Lähteet

Auvinen, M. & Rönkä, A. 1997. Vieraiden kielten opetus videoneuvottelussa [online]. Helsinki [viitattu 27.10.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.helsinki.fi/kasv/nokol/vidkiel.html> .

Bell, J. & Maynard, S. 1996. The Whitby Video-conferencing Project 1995/1996 [online]. Coventry [viitattu 27.10.1998]. The National Council for Educational Technology. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.ncet.org.uk/linguanet/videoconf/>.

Bruce, V. 1996. The role of the face in communication: implications for videophone design. Interacting with computers 8 (2), 166-176.

Czeck, R. 1995 . Desktop Videoconferencing: The benefits and Disadvantages to Communication. [online]. [viitattu 15.12.1997]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://ils.unc.edu/~czecr/papers/cscwpaper.html>.

DeMonner, S. TATE: ISDN-based Videoconferencing in Preservice Teacher Preparation. [online]. Michigan. [viitattu 27.10.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://murph.soe.umich.edu/tate/tatefull.htm>.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 1997. Tutki ja kirjoita. Tampere. Kirjayhtymä.

Ivory, M. 1996. Atherton Tablelands Telelearning Project - Including Atherton, Malanda and Ravenshoe High Schools [online]. Atherton Tableland Chapter. Overview of IT use in Tableland Schools. Tableland [viitattu 27.10.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://bushnet.qld.edu.au/qsite/pages/tlandsit.htm>.

Leiwo, M. 1979. Lapsen kielen kehitys. Gaudeamus.

O'Malley, C., Langton, S., Anderson, A., Doherty-Sneddon, G. & Bruce, V. 1996. Comparison of face to face and video-mediated interaction. Interacting with computers 8 (2), 177-192.

Orpana, T., Pynnönen, M-L, & Koli, M. 1992. Luokanopettaja äidinkielenopettajana. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos. Opetusmoniste no 1. Hämeenlinna.

Rönkä, A. 1995. Luokkamuotoista etäopetusta kehittämässä. [online] Videoneuvottelu etäopetuksessa. Helsinki [viitattu 27.10.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.helsinki.fi/kasv/nokol/kilpi.html>.

Valinnaisen ranskan etäopetus kolmelle Korpilahden ala-asteelle [online] , 1997, [viitattu 12.10.1997]. Saatavilla WWW-muodoissa: <URL: http://www.norssi.jyu.fi/yaste/projekti/monimuot/ranskaa.htm> ja <URL: http://www.norssi.jyu.fi/yaste/projekti/etaproje.html>.

Vauhkonen, R. 1998. Saksan kielen opiskeleminen etämenetelmin [online]. Jyväskylä. [viitattu 21.8.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://kala.jyu.fi/vkoulu/viitasaari/niinila/etaopetu/opisaks2.htm>.

Vieraskielisten lasten äidinkielen opetuksen työryhmän muistio. 1987. Opetusministeriön työryhmien muistioita. 1987:19


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava