Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Laps suomen - äidinkielen opetusta ulkosuomalaisille lapsille
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.18.1 Johdanto

Ulkomaille muuttavien suomalaisperheiden lasten suomen kielen opiskelu on hoidettu hyvin usein kotikonstein. Kansainvälinen koulu tarjoaa vain harvoin suomen kielen opetusta. Vain harvat perheet muuttavat ulkomaille pysyvästi. Heidän tarkoituksenaan on palata takaisin Suomeen. Lasten kannalta voi yhtä suureksi ongelmaksi muodostua paluu suomalaiseen kouluun kuin muutto ulkomaille ja tottuminen vieraaseen kieleen ja kulttuuriin. Suurella osalla lapsista on havaittu eri asteisia ongelmia, kun he ovat palanneet suomalaiseen kouluun. Yleensä ongelmien takana on vajavainen suomen kielen taito.

Laps' Suomen -pilotin tarkoituksena oli testata, miten videoneuvottelua hyväksikäyttäen voidaan tarjota ulkomailla asuville suomalaislapsille äidinkielen opetusta ja näin ennaltaehkäistä paluumuuttoon liittyviä kielellisiä ongelmia.

Opetuksen järjesti Jyväskylän kaupungin koululaitos yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan tutkimusinstituutin koulutusteknologiakeskuksen kanssa. Pilotin yrityskumppanina oli Valmet Corporationin Valmet Service -yksikkö ja sen Aasian toimipiste Thaimaassa Laem Chapangissa.

Kokonaisuudessaan tämä artikkeli kuvaa vain osaa sitä prosessia, jonka tavoitteena on kehittää toimiva etäkoulupalvelu ulkosuomalaisten lasten tarpeisiin.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava