Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Laps suomen - äidinkielen opetusta ulkosuomalaisille lapsille
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.18 Laps' suomen - äidinkielen opetusta ulkosuomalaisille lapsille

Pertti Siekkinen, Peik Niemi

pertti.siekkinen@titu.jyu.fi, peik.niemi@titu.jyu.fi

Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan tutkimusinstituutti

PL 35 (JKK), 40351 JYVÄSKYLÄ

Ulkosuomalaisten perheiden lapsille määrätietoinen äidinkielen kehittäminen on tärkeää. Äidinkieli on ajattelumme työkalu ja tärkeä väline vieraan kielen opiskelussa. Tietotekniikka tarjoaa viestinnällisesti uusia mahdollisuuksia opetuksen järjestämiseen verrattuna esimerkiksi perinteiseen itse- ja kirjeopiskeluun. ETÄKAMUn laps' Suomen -pilotissa keskityttiin pääsääntöisesti videoneuvottelun hyväksikäyttöön ja sen toimivuuden arviointiin äidinkielen opiskelussa. Pilotti lähestyi opetustilannetta laaja-alaisesti tarkastellen pedagogiikkaa, tekniikan toimivuutta, viestintää ja koko organisaation toimivuutta.

Ennen opetuskokeilua tapahtuneet vaiheet on kuvattu aikajärjestyksessä pohjautuen tutkijan tekemiin muistiinpanoihin. Pilotin toimintaa arvioitiin osallistuvalla havainnoinnilla sekä eri osapuolille suunnatulla kyselylomakkeella. Lisäksi opettajia haastateltiin.

Etäopetuksen järjestäminen vaatii erilaisia toimintatapoja opettajalta, oppijalta ja opetusta järjestävältä organisaatiolta perinteiseen opetukseen verrattuna. Tulosten perusteella voidaan todeta, että tekniikan rajoituksista huolimatta videoneuvottelu antoi lisäarvoa opetustilanteeseen.

Videoneuvottelu vaatii tuekseen esimerkiksi virtuaalisen oppimisympäristön. Myös teknisten tukipalveluiden järjestäminen opettajalle ja oppijalle on tärkeää. Jatkossa on paneuduttava syvällisemmin etäopetuksen pedagogiikkaan ja erityisesti organisatorisiin, teknologisiin ja taloudellisiin tekijöihin, jotta pilotoidusta toiminnasta voisi muodostua pysyvä ja itsensä kannattava etäopetuspalvelu.

2.18.1 Johdanto

2.18.2 Oikeus opetukseen omalla äidinkielellään

2.18.3 Ongelmat

2.18.4 Toiminnan ja oppimisympäristön kuvaus

2.18.5 Tutkimuksen toteuttaminen

2.18.6 Tulokset

2.18.7 Pohdinta

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava