Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
A2-kielen monipistevideoneuvotteluopetusta lähiverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Lähteet

Abbott, L., Dallat, J., Livingston, R., Robinson, A. 1993 . Videoconferencing and Distance Learning [online]. University of Ulster [viitattu 11.6.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.infm.ulst.ac.uk/papers/vidconf/abbott2.html>

Bell, J. & Maynard, S. 1996 . The Whitby Video-conferencing Project 1995/1996 [online]. Coventry, [viitattu 12.7.1998 ]. The National Council for Educational Technology. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.ncet.org.uk/linguanet/videoconf/ >.

Carey, D. M. 1993 . Teacher roles and technology integration: moving from teacher as director to teacher as facilitator . Computers in the Schools Vol. 9(2/3), 105-118

Czeck, R. 1995 . Desktop Videoconferencing: The benefits and Disadvantages to Communication, [online], [viitattu 15.12.1997]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://ils.unc.edu/~czecr/papers/cscwpaper.html>.

Jonassen, D. H. 1996 . Learning with Technology: Using Computers as Cognitive Tools. Teoksessa D.H. Jonassen (toim.) Handbook of research for educational communications and technology: a project of the Association for Educational Communications and Technology. New York: Simon & Schuster Macmillan, 693-719.

Lehtinen, E. 1997 . Tietoyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet oppimiselle . Teoksessa Lehtinen, E. (toim.) Verkkopedagogiikka. Helsinki: Edita, 12-40.

Lehto, T. 1998 . ATM-videoneuvottelu venäjän kielen opetuksessa [online], [viitattu 11.6.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.kaukajarvi.fi/koutiva/atm-artikkeli/>.

McAndrew, P., Foubister, S. P., Mayes, T. 1996 . Videoconferencing in a Language Learning Application. Interacting with Computers , 8(2):207-217 .

McIsaac, M. S. & Gunawardena, C. N. 1996 . Distance Education . Teoksessa D.H. Jonassen (toim.) Handbook of research for educational communications and technology: a project of the Association for Educational Communications and Technology. New York: Simon & Schuster Macmillan, 403-437.

O'Malley, C., Langton, S., Anderson, A., Doherty-Sneddon, G., Bruce, V. 1996 . Comparison of face to face and video-mediated interaction . Interacting with computers 8 (2), 177-192.

Rönkä, A. 1997 . Videoneuvottelu koulujen opetuksessa - Kilpisjärvi-projekti 1994-1997 . Teoksessa Salminen, J . (toim.) Etäopetus koulussa. Kilpisjärvi-projekti 1994-1997 . Helsingin II normaalikoulun julkaisu 1. Helsinki. Yliopistopaino, 1-18.

Tella, S . 1994 . Uusi tieto- ja viestintätekniikka avoimen oppimisympäristön kehittäjänä. Osa 1 . Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 124.

Valinnaisen ranskan etäopetus kolmelle Korpilahden ala-asteelle [online] , 1997 , [viitattu 12.10.1997]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.norssi.jyu.fi/yaste/projekti/monimuot/ranskaa.htm.>

Vauhkonen, R. 1998 . Saksankielen opiskeleminen etämenetelmin [online], [viitattu 21.8.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://kala.jyu.fi/vkoulu/viitasaari/niinila/etaopetu/opisaks2.htm>.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava