Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
A2-kielen monipistevideoneuvotteluopetusta lähiverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.17.4 Tutkimusmenetelmä

Tutkijat havainnoivat tunteja lokakuun alusta lähtien koko lukuvuoden ajan. Pääsääntöisesti yksi tutkija oli samalla koululla, jolloin oppilaat tottuivat häneen, eikä havainnointi vaikuttanut tuntien kulkuun. Muistiinpanot kirjoitettiin yhteiseen WWW-pohjaiseen päiväkirjaan, josta ne olivat helposti myös muiden luettavissa. Kokeilun loppupuolella oppilaat vastasivat viisiportaiseen Likertin asteikon mukaan tehdyn kyselylomakkeen väittämiin. Kyselylomakkeessa oli myös avoimia kysymyksiä. Havainnoinnin ja kyselylomakkeen avulla saatuja tietoja tarkennettiin oppilaiden teemahaastatteluilla, jotka suoritettiin kahdelle tai kolmelle oppilaalle kerrallaan. Oppilaiden haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin puhtaaksi. Opettajalle suoritettiin myös teemahaastattelu, josta tehtiin muistiinpanot.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava