Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
A2-kielen monipistevideoneuvotteluopetusta lähiverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.17.1 Etäopetusta keskellä kaupunkia

Viidennellä luokalla oppilailla on mahdollisuus valita toinen vieras kieli (A2-kieli). Koulu on velvollinen järjestämään opetusta, jos tietty määrä oppilaita sitä haluaa. Esimerkiksi Jyväskylässä määrä on tällä hetkellä 15 oppilasta, pienemmillekin ryhmille kuitenkin voidaan antaa opetusta. A2-kielten ryhmien syntyminen on vaikeaa, koska oppilaat eivät välttämättä halua valita kaikki samaa kieltä. Valittavana on saksa, ranska, venäjä ja ruotsi. Pienillä ja jopa isoillakin kouluilla on vaikeuksia saada edes yhden kielen ryhmää muodostumaan, puhumattakaan kahdesta. Etäopetus mahdollistaa ryhmien kokoamisen eri kouluista tai kunnista ja lisää näin osaltaan valinnan mahdollisuuksien lisäämistä. Tavoitteena oli luoda taloudellisesti mahdollisimman realistinen tilanne opettajaresursseja tuhlaamatta, eli etäoppilaat olivat yksin luokassa, lukuun ottamatta käynnistysvaihetta. Näin varmistetaan opetuksen normaali jatkuminen niillä resursseilla, joita opetukseen on varattu. Luokissa paikalla olleet tutkijat eivät myöskään puuttuneet paljoakaan tunnin tapahtumiin. Opetuksessa käytettävät laitteet olivat edullisia, ja niitä pystytään käyttämään hyväksi myös koulujen muussa toiminnassa.

Kokeilun alkaessa ei tiedossa ollut kokeiluja, joissa olisi käytetty lähiverkkoa ala-asteen oppilaiden opetukseen monipistevideoneuvottelussa. Kokeilu lähti käyntiin koulujen ja Jyväskylän kaupungin aloitteesta. ETÄKAMUn tulo mukaan kokeiluun mahdollisti kokeilun tutkimuksen. Yhden tutkijan lisäksi mukaan tuli myös kaksi gradun tekijää, jotka käsittelivät omissa töissään kielenoppimista videoneuvotteluopetuksessa opettajan ja oppilaiden näkökulmasta. Yhteistyötahoina tässä kokeilussa olivat WSOY ja Jyväskylän kaupunki.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava