Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
A2-kielen monipistevideoneuvotteluopetusta lähiverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.17 A2-kielen monipistevideoneuvotteluopetusta lähiverkossa

Mika Korpi

Mika.Korpi@titu.jyu.fi

Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan tutkimusinstituutti

PL 35 (JKK), 40351 JYVÄSKYLÄ

Opetuksen järjestämiseksi tarvittavien tarpeeksi suurten ryhmien kokoaminen yhdelle koululle on hankalaa. Videoneuvottelu mahdollistaa sen, että opettaja voi opettaa samanaikaisesti useampi eri paikoissa olevia ryhmiä. Näin koulujen on mahdollista tarjota monipuolisempaa opetusta kohtuullisin kustannuksin. Tässä artikkelissa tarkastellaan monipistevideoneuvottelun soveltuvuutta ala-asteelle ja erityisesti toisen vieraan kielen (A2-ranska) opetukseen. Kokeilu on yksi ETÄKAMUN kielipilotin pilottiprojekti. Kokeilua arvioitiin osallistuvalla havainnoinnilla, oppilaille suunnatulla kyselylomakkeella sekä opettajan ja oppilaiden haastatteluilla. Videoneuvotteluopetus käynnistyi Jyväskylässä kolmella ala-asteella syksyllä 1997. Opetus tapahtui kaupungin koulut yhdistävää tehokasta lähiverkkoa hyödyntäen siten että opettaja oli yhdellä koululla vuoroviikoin, kahden muun ryhmän ollessa videoneuvotteluyhteyden päässä. Opettajan ollessa fyysisesti paikalla eri kouluilla kaikki ryhmät saivat, varsinkin ääntämisen kannalta tärkeää, kontaktiopetusta kaksi tuntia kolmessa viikossa. Materiaalina käytettiin perinteistä WSOY:n kirjamateriaalia, sekä joitain opettajan itse tekemiä. Kokeilun aikana ilmeni ongelmia äänen kuuluvuuden kanssa joka ratkaistiin ottamalla käyttöön epäherkät käsimikrofonit. Varsinaiseen opetukseen ja sen järjestelyyn liittyviä ongelmia olivat esimerkiksi erilaisten tehtävien tarkistamiseen mennyt aika ja liika opettajajohtoisuus suhteessa oppilaiden omaan työskentelyyn. Nämä ongelmat johtuivat pitkälti tottumattomuudesta videoneuvotteluopetukseen ja niihin esitetään muutamia ratkaisuja, esimerkiksi tuntien eriyttäminen niin että etäryhmät tekevät enemmän itsenäisesti ja opettaja vastaavasti keskittyy lähiryhmän kanssa esimerkiksi ääntämisen harjoitteluun. Kokeilu osoitti sen, että varsinkin opettajat ovat suuren haasteen edessä etäopetukseen ryhtyessään, mutta videoneuvotteluopetus on kuitenkin varteenotettava mahdollisuus järjestettäessä opetusta johon ei muuten olisi koululla mahdollisuuksia.

2.17.1 Etäopetusta keskellä kaupunkia

2.17.2 Viitekehys ja tutkimusongelmat

2.17.3 Oppimisympäristön kuvaus

2.17.4 Tutkimusmenetelmä

2.17.5 Tulokset

2.17.6 Pohdinta ja johtopäätökset

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava