Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
WWW-oppimisympäristöjen tuotteistamisesta - Ympäristöverkko ja Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Lähteet

Hazari, S . 1998. Evaluation and Selection of Web Course Management Tools [ online ]. University of Maryland, The Robert H. Smith School of Business [viitattu 11.12.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://sunil.umd.edu/documents/webtools/coursetools.htm>.

Kristapiazzi, G. 1998. Compare Web Tools for Course Authoring [ online ]. Daytona Beach Community College [viitattu 11.12.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.geocities.com/Eureka/Gold/6012/compare_web_tools.htm>.

Landon, B . Online Educational Delivery Applications: A Web Tool for Comparative Analysis [ online ]. Douglas College, New Westminster, British Columbia. British Columbia Standing Committee on Educational Technology, Office of Learning Technologies and Centre for Curriculum, Transfer and Technology [viitattu 11.12.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.ctt.bc.ca/landonline>

Leinonen, T., Lehto, T. & Rissanen, P. 1998 . Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU): Koulun uudet oppimateriaalit (KUOMA) -pilotin väliraportti 1997 . Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio.

McCormack, C. & Jones, D. Tool Comparison [ online ] . WWW-sivustossa: McCormack, C. & Jones, D., Building a Web-Based Education System [viitattu 11.12.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://webclass.cqu.edu.au/Tools/Comparisons/index.txt.html>.

Murdoch University. Comparing Software for Online Teaching [ online ] . [Viitattu 11.12.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://cleo.murdoch.edu.au/asu/edtech/webtools/compare.html>.

The NODE Learning Technologies Network . Integrated Learning Packages [ online ] . [Viitattu 11.12.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://node.on.ca/tfl/integrated>.

Ohio Supercomputer Center. Web-ED: Web-Based Education Links [ online ] . [Viitattu 11.12.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.osc.edu/webED/links.html>.

PC Week Online . 1997. Internet-Based Training Tools Run Close Race [ online ] . Ziff-Davis Inc [viitattu 4.12.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www8.zdnet.com/pcweek/reviews/0818/18chart.html>.

Sipilä, J. 1996 . Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Helsinki: WSOY.

University of Manitoba . Tools for Developing Interactive Academic Web Courses [ online ] . [Viitattu 4.12.1998]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.umanitoba.ca/ip/tools/courseware/index.html>.

Urhemaa, T. 1998 . Multimediaohjelmiston tuotanto ja tuotteistaminen. Tampereen Yliopisto. Tietojenkäsittelyopin laitos. Pro gradu -tutkielma.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava