Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
WWW-oppimisympäristöjen tuotteistamisesta - Ympäristöverkko ja Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.16.2 Tuotteistamisselvityksen tausta ja tavoitteet - kokeiluista kaupallisiin tuotteisiin?

Internetiin on sijoitettu valtavat määrät erilaista materiaalia, mutta vain osa luoduista Internet-palvelukokonaisuuksista on suunniteltu erityisesti oppimista varten ja vain pientä osaa käytetään järjestelmällisessä opiskelussa. Jotta oppijoiden käyttöön saataisiin enemmän ja parempia WWW-oppimisympäristöjä, täytyy niiden kehittämisen ja ylläpidon olla taloudellisesti kannattavaa.

Etäopetus multimediaverkoissa -tavoitetutkimushankkeen "Koulun uudet oppimateriaalit"-pilotissa (KUOMA) on tuotettu ympäristökasvatuksen ja venäjän WWW-oppimisympäristöt peruskoulun yläasteiden ja lukioiden kokeilukäyttöön. Oppimisympäristöjä on kokeiltu muutamissa Nokian, Tampereen ja Ylöjärven kouluissa. ( Hämäläinen & Muhonen ja Piiksi & Muhonen tässä julkaisussa sekä Leinonen , Lehto & Rissanen 1998 )

Oppimisympäristöt on suunnitellut ja toteuttanut Tampereen teknillisen korkeakoulun Digitaalisen median instituutin Hypermedialaboratorio Soneran, Tampereen kaupungin ja Tampereen Teknologiakeskus Oy:n tuella. Myös Nokian, Tampereen ja Ylöjärven koulujen opettajia on ollut ohjaamassa kehitystyötä.

Keväällä 1998 KUOMAn yhdeksi tutkimuskohteeksi otettiin oppimisympäristöjen tuotteistaminen. Pitkän tähtäimen tavoitteena oli WWW-oppimisympäristöihin liittyvän uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja kasvattaminen.

Tässä artikkelissa pyritään tuomaan esille asioita, jotka auttavat WWW-oppimisympäristöjen tuotteistamisen alkutaipaleella. Artikkelissa eritellään WWW-oppimisympäristöihin liittyviä tuotteita, niiden tuottajia ja tarvitsijoita. KUOMAn tuotteiden ja markkinoiden kypsyyttä arvioidaan syksyn 1998 opetuskokeilukokemusten perusteella.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava