Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
WWW-oppimisympäristöjen tuotteistamisesta - Ympäristöverkko ja Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.16.1 Johdanto

WWW-oppimisympäristöt ovat toistaiseksi uusia ilmiöitä sekä tekniikan että oppimisen, mutta myös liiketoiminnan näkökulmasta. WWW-oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimista tukevaa materiaali- ja toimintokokonaisuutta, jota voidaan käyttää WWW-selaimella. Käyttö edellyttää yhteyttä palvelimelle (tai palvelimille), jo(i)lla WWW-oppimisympäristö sijaitsee.

Tuotteistamisella ( Sipilä 1996 ja Urhemaa 1998 ) tuotettava hyödyke saatetaan sellaiseen muotoon ja sellaiseksi kokonaisuudeksi, jollaisena asiakkaat haluavat sen hankkia. Tuotteistamiseen voi kuulua asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tunnistaminen, tuotekehitys, tuotanto ja markkinointi. Tuotteistus on siis erittäin laaja asia ja siihen sisältyy mm. tuotteen imagon kehittäminen, hinnoittelu sekä jakeluteiden valinta.

Tuotteistamisella tavoitellaan parempaa asiakastyytyväisyyttä ja kannattavuutta. Tuotteistuksen monesti olennainen osa on erikseenkin myytävissä olevien tuotteiden yhdistely paremmin myyviksi, asiakkaita enemmän miellyttäväksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi sopii vaikkapa puhelimitse annettavan määräaikaisen tukipalvelun liittäminen mikrotietokoneen tai ohjelman kauppaan.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava