Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tilastomatematiikkaa verkossa - Pythagoras-oppimisympäristö
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Lähteet

Pythagoras-oppimisympäristö. [online]. Tampere:TTKK [viitattu 11.12.1998] Saatavilla www-muodossa (osittain suojattu): <URL: http://matwww.ee.tut.fi/pythagoras>

Matriisilaskenta I. [online]. Tampere:TTKK [viitattu 11.12.1998] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/matriisi>

Johdatus korkeakoulumatematiikkaan. [online]. Tampere:TTKK [viitattu 11.12.1998] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/jkkm>

Java Technology Home Page. [online]. Palo Alto:Sun Microsystems, Inc [viitattu 11.12.1998] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://java.sun.com>

Aunola, H., Ilomäki, R., Keskinen, R., Nieminen, P., Pösö, J., Salonen, R., Tanila, J. 1995 . Pythagoras, toisen asteen matematiikka. 2. painos. Helsinki: Painatuskeskus OY.

KUOMA-pilotti. [online]. Tampere:TTKK [viitattu 11.12.1998] Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/kuoma/>

Leinonen, T. & Rissanen, P & Lehto, T. 1998 . Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU): Koulun uudet oppimateriaalit (KUOMA) -pilotin väliraportti 1997


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava