Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tilastomatematiikkaa verkossa - Pythagoras-oppimisympäristö
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.15.7 Johtopäätökset kehittämistyöstä ja kokeiluista

Verkon tuoma hyöty matematiikan oppimisessa

Internet mahdollistaa aivan uudenlaisten oppimista edistävien välineiden kehittämisen. Esimerkiksi tässä pilottiprojektissa kehitetty kyselytyökalu on yksi sellainen. Vastaavan toiminnallisuuden toteuttaminen ilman verkkoa olisi ollut äärimmäisen hankalaa, aikaa vievää ja monimutkaista.

Verkon käyttö luo uusia mahdollisuuksia myös koulujen väliselle yhteistoiminnalle. Sopivia työvälineitä käyttäen oppilaat voivat tehdä yhteistyötä toistensa kanssa yli luokka- ja koulurajojen. Tämä laajentaa näkemystä ja lisää kiinnostusta siihen, mitä muualla tapahtuu.

Yhteistyö koulujen, opettajien ja oppimateriaalin tuottajien välillä

Teknisesti ja pedagogisesti toimivan oppimisympäristön rakentaminen ei ole helppo tehtävä. Pythagoras-pilottiprojektissakin huomattiin, että uuden tekniikan, uusien ajatusten ja monien intressien yhdistämien käyttäjiä miellyttäväksi kokonaisuudeksi vaatii paljon työtä. Koska tällaisessa projektissa mukana olevilla ihmisillä on hyvinkin erilainen tausta, suunnittelussa ei kannata väheksyä sitä aikaa, mikä pitää varata jo pelkästään yhteisen kielen löytämiseen.

Pilottiprojektin kuluessa pidettiin säännöllisesti tapaamisia, joissa materiaalin kehittäjät, käytöstä kiinnostuneet opettajat ja kustantajan edustaja pääsivät keskustelemaan keskenään. Tämä toimintamalli tuntui sopivalta verkko-oppimateriaalin tuotekehityksen ohjaukseen. Näin kaikkien osapuolten intressit tulevat otetuiksi huomioon. Oppilaiden annettiin myös valvotuissa olosuhteissa koekäyttää puolivalmista kehitysversiota ja näin saatiin arvokasta tietoa erityisesti käyttöliittymän kehittämiseksi.

Uusinta tekniikkaa käytettäessä pitää myös varautua teknisten ongelmien ilmaantumiseen. Jos haluaa välttää näitä ongelmia, kannattaa käyttää vanhempaa ja testatumpaa tekniikkaa. Tällöin ei kuitenkaan pysty hyödyntämään uuden tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Siksi kannattaa jo projektin alussa päättää kumpaa halutaan, uusia ominaisuuksia vai varmatoimisuutta. Molempia ei voi valita.

Java-teknologian käyttökelpoisuus oppimateriaalin tekemisessä

Pythagoras-oppimisympäristön harjoitustehtävien ja työkalujen interaktiivisuus perustuu pitkälti Java-tekniikan käyttöön. Kehitystyön aikana vahvistui käsitys siitä, että itse ohjelmointikieli on erittäin joustava, looginen ja kypsä suurempienkin projektien toteuttamiseen. (Pythagoras-ympäristön toteuttamiseen tarvittiin noin 11000 riviä Java-lähdekoodia.) Javan RMI-tekniikan todettiin sopivan erittäin hyvin hajautettujen oliopohjaisten oppimisjärjestelmien rakentamiseen. Ongelmia aiheutti lähinnä selaimien puutteellinen ja epäluotettavasti toimiva Java-tuki.

WWW-palvelinkoneella toimivien Java-sovellusten kanssa ei ollut ongelmia. Ainoa arveluttava piirre oli jokaisen prosessin kuluttama muistin määrä, noin 6 - 12 MB. Tällaiset lukemat ovat melkoisia kohtuullisen yksinkertaiselle prosessille. Jos näitä palvelinprosesseja normaalikäytössä on yksi kyselyjä varten ja muutama opetusryhmiä varten, muistinkulutus voi aiheuttaa pulmia.

Ongelmista huolimatta Java tulee olemaan tärkeä oppimisympäristöjen rakennusväline. Käyttäjien lisääntyvät vaatimukset merkitsevät toteuttajille aina lisää ohjelmointityötä. Java-kielen jatkuva kehitys ja siihen saatavilla olevat monet laajennukset takaavat sen, että tähän työhön se on sovelias valinta.

Tulevaisuudennäkymiä

Pythagoras-oppimisympäristön jatkokehityksessä kannattaa keskittyä kyselyiden ja harjoitustehtävien tehokkaampaan yhteiskäyttöön. Kyselyistä saadun aineiston käyttö harjoitustehtävien lähtöarvoina tekisi tehtävistä mielekkäämpiä. Toinen vaihtoehto on hakea aineisto jostain ulkoisesta tietokannasta, joita verkosta kyllä löytyy.

Myös itse oppimisympäristön hyödyntäminen vaatisi kehittämistä. Integroiminen muiden oppiaineiden kanssa toisi kyselyiden tekemiseen uutta syvyyttä ja motivaatiota. Koulujen välinen yhteistyö vielä lisäisi mielenkiintoa.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava