Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tilastomatematiikkaa verkossa - Pythagoras-oppimisympäristö
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.15.3 Verkot ja matematiikan oppiminen

Oppimisen uusia mahdollisuuksia

Tietoverkkojen yleistyminen kouluissa ja kotona on tehnyt mahdolliseksi uuden tavan opiskella. Verkkojen välityksellä tapahtuvassa oppimisessa perinteiset aika- ja paikkarajoitukset eivät enää ole niin määrääviä. Oppia voi yhdessä muiden kanssa ilman että pitää olla samaan aikaan samassa paikassa. Verkko voi myös tarjota uusia palveluita, joiden toteuttaminen muuten olisi mahdotonta. Teknisesti ja pedagogisesti toimivien verkkopalveluiden toteuttaminen on kuitenkin ollut haastava tehtävä.

Luonnontieteelliset oppiaineet, varsinkin matematiikka, soveltuvat hyvin tietokoneen avulla opiskeltavaksi, konehan kyllä osaa laskea. Oppimisympäristön kehityksessä ongelmana on se, kuinka esittää asiat niin, että käyttäjä itse pääsee prosessoimaan tietoa aikaisempien tietojensa pohjalta.

Java-tekniikan mahdollisuudet

Interaktiivisuutta sisältävät verkkosovellukset on perinteisesti - jos nyt perinteistä vielä voi puhua - tehty käyttämällä Common Gateway Interface-tekniikkaa (CGI). Siinä käyttäjä täyttää WWW-sivulla olevan lomakkeen ja lähettää sen palvelimelle, joka prosessoi siinä olevan tiedon ja generoi käyttäjälle tulossivun. Esimerkiksi edellä mainittujen JKKM- ja Matriisilaskenta-kurssien harjoitustehtävät on toteutettu tällä tekniikalla.

Interaktiivisuuden kannalta CGI-tekniikka on varsin kömpelöä. Siksi se onkin vähitellen siirtymässä taka-alalle uudempien tieltä. Sun Microsystemsin kehittämä Java-tekniikka on parin viime vuoden aikana yleistynyt hajautettujen sovellusten toteuttamistyökaluna ( Java Technology Home Page. [online]). Java-ohjelmointikielellä on mahdollisuus tehdä sovelluksia, jotka toimivat WWW-sivulle upotettuna. Näin on mahdollista luoda helppokäyttöisiä ja muuntuvia käyttöliittymiä. Javan käyttömahdollisuus myös etäopetussovelluksissa on herättänyt mielenkiintoa. Pythagoras-oppimisympäristön kehittämisessä haluttiin selvittää, kuinka tämä uusi tekniikka soveltuu tilastomatematiikan oppimateriaalin kehittämiseen.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava