Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tilastomatematiikkaa verkossa - Pythagoras-oppimisympäristö
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.15.2 Pythagoras-pilottiprojektin tausta ja tavoitteet

Tausta

Pilottiprojektin tarkoituksena oli kehittää yläasteen ja lukion oppilaille sopiva oppimisympäristö, jonka avulla voi opiskella tilastomatematiikan perusteita. Tilastomatematiikka nähtiin hyvin sopivaksi oppimisympäristön sisällöksi, koska jakaumien, tunnuslukujen ja muiden tilastomatematiikan käsitteiden laskemiseen ja esittämiseen tietokone sopii hyvin.

Luonnontieteiden pilotista vastasi Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) Hypermedialaboratorio, joka on aiemminkin kehittänyt matematiikan verkko-oppimateriaalia. Matriisilaskenta I -ympäristössä voi opiskella matriisilaskentaa ( Matriisilaskenta I. [online]). Johdatus korkeakoulumatematiikkaan (JKKM) -kurssi taas käsittelee lukion pitkän matematiikan asioita ( Johdatus korkeakoulumatematiikkaan. [online]). Molemmat kurssit on tarkoitettu korkeakoulussa opiskeleville. JKKM-kurssia tosin ovat käyttäneet myös korkeakouluun pyrkivät lukiolaiset. Kurssit rakentuvat vastaavien luentomonisteiden pohjalle, jotka on siirretty verkkoon. Verkkomateriaaliin kuuluu tehtävänratkaisuanimaatioita ja interaktiivisia harjoitustehtäviä. Palvelinkoneella käytetään harjoitustehtävien tarkistamiseen symbolisen laskennan ohjelmistoa.

Yhteistyötahoja

Pythagoraksen kehitystyöstä vastasi TTKK:n Hypermedialaboratorio. Edita OY on kustantanut Pythagoras-oppikirjan, jota käytettiin oppimisympäristön teoriaosuuden lähteenä. Ylöjärven lukio ja Moision yläaste Ylöjärveltä, Teiskon, Pyynikin ja Kaukajärven yläasteet Tampereelta, Parolan lukio ja Hattulan yläaste Hattulasta sekä Kaurialan lukio Hämeenlinnasta toimivat ympäristön kokeilijoina. Näiden koulujen opettajia osallistui projektin ohjausryhmän toimintaan ja opetuskokeilujen järjestämiseen.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava