Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tilastomatematiikkaa verkossa - Pythagoras-oppimisympäristö
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.15.1 Johdanto

Artikkeli käsittelee ETÄKAMUn Luonnontieteiden pilottia, jossa kehitettiin matematiikan oppimisympäristöjä verkkoon. Tässä artikkelissa keskitytään kertomaan kehitystyöstä ja opetuskokeilusta Pythagoras-pilottiprojektin osalta. Projektissa kehitettiin tilastomatematiikan oppimisympäristö verkkoon.

Pilottiprojektin taustoja selvitetään aluksi luvussa »2.15.2. Luvussa »2.15.3 kerrotaan yleistä matematiikasta opiskelusta tietoverkoista ja käytettävissä olevasta tekniikoista. Kehitetystä oppimisympäristöstä kerrotaan luvussa »2.15.4, jossa esitellään sen rakennetta ja teknisiä ratkaisuja. Rakennetun oppimisympäristön käyttöä tutkittiin eri tilanteissa. Tutkimuksen järjestelyistä ja yleisistä käyttökokemuksista kerrotaan luvussa »2.15.5. Oppimisympäristöä käyttäneiltä oppilailta ja opettajilta kerättiin palautetta. Palautekyselyn tuloksia esitellään luvussa »2.15.6 ja niiden perusteella tehtyjä johtopäätöksiä lopuksi luvussa »2.15.7.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava