Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

Lähteet

Cox, M.J.P . 1997 . The effects of Information Technology on Students Motivation . Final Report. London/NCET:King's College.

Eskola, J. & Suoranta, J . 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen . Jyväskylä:Gummerus.

Jonassen, D.H . 1995 . Supporting Communities of Learners with Technology: A vision for Integrating Technology with Learning in Schools. Educational Technology 35 (4).

Kaikkonen, P . 1995 . Kulttuuri ja vieraan kielen oppiminen. Tempus 2, 6-9.

Koro, J. 1996 . Itseohjattu oppiminen - aikuiskoulutuksen tavoite ja väline. Teoksessa Aikuisten oppimisen uudet muodot. Kohti aktiivista oppimista. 4.painos. Saarijärvi:Gummerus.

Koskenniemi, M . 1966 . Opettamisen taito. 4. tarkistettu painos. Helsinki:Otava.

Kramsch, C. 1993 . Context and culture in language teaching . Oxford: Oxford University Press.

Kristiansen, I . 1994 . Elaborointi - teorian ja skeemateorian sovellus vieraskielen harjoitteluun ja testaukseen (1). Tempus 2, 5-11.

Leinonen, T. & Rissanen, P. & Lehto, T . 1998 . Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU): Koulun uudet oppimateriaalit (KUOMA)-pilotin väliraportti 1997 . Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu/DMI/Hypermedialaboratorio.

Lindqvist, K. 1998 . Helsinki satsaa tietoyhteiskuntaan Opettaja oppii bittikieltä . Opettaja 35/1998, 18-19.

Lonka, K. & Lonka, I. 1993. Aktivoiva opetus. Käsikirja aikuisten ja nuorten opettajille. Kirjayhtymä.

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet. Opetushallinto 1994 .


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava