Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

1.5.2 Oppimisympäristöjen organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen tutkimusongelmat

Oppimisympäristön organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen tutkimusongelmat voidaan jakaa aikaisemmin esitettyjen pääjäsentäjien mukaisesti seuraaviin yhdeksään pääongelmaan:

Tässä esitettyjen tutkimusongelmien pohjalta työryhmä 2 on laatinut arviointirungon oppimisympäristön organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen arviointia varten. Arviointirunko on esitetty liitteessä 2.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava