Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.14.1 Internet mukaan kielten opetukseen

Yhteiskunnan muutos on johtanut siihen, että opetuksessa korostetaan nykyisin yhä enemmän tiedon hankintaa ja prosessointia ja sitä kautta oppijakeskeisyyttä ja oppijan itseohjautuvuutta. Tietoverkot antavat tähän oivan mahdollisuuden. Tietotekniikan ja Internetin käyttö opetuksessa on perinteisesti ollut pitkälti muiden kuin kielten opettajien haaste. Tietoverkkojen käyttöönotolla kielten opetukseen tuodaan kuitenkin monipuolisuutta, vaihtelua ja uusia mahdollisuuksia tuttujen opetusvälineiden rinnalle. Avointen oppimisympäristöjen ja Internetin pedagoginen käyttöönotto vaatii kuitenkin huolellista oppimisympäristön suunnittelua, koulujen atk-luokkien ylläpitoresurssien lisäämistä sekä opettajien pedagogisen ja teknisen koulutuksen tarpeen huomioimista.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava