Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Ympäristöverkko - ympäristökasvatusta avoimessa oppimisympäristössä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.13.3 Oppimisympäristön kuvaus

Ympäristöverkon rakenne käyttäjän näkökulmasta

Ympäristöverkon metafora on rakennus, jossa toimii oppimiskeskus. Rakennus koostuu neljästä tilasta, jotka ovat: Mediakeskus, Studio, Kokoushuone ja Galleria . (»KUVIO 36.) (ks. myös Leinonen & Ruokamo 1998.)


KUVIO 36. Ympäristöverkon etusivu

Rakennuksessa toimivilla rekisteröityneillä opettajilla, asiantuntijoilla, oppijoilla ja vierailijoilla on erilaiset kulkuluvat. Vierailijat, eli kaikki Internetin käyttäjät, pääsevät vain Mediakeskukseen ja Galleriaan . Opettajilla ja asiantuntijoilla on salasanansa avulla vapaa pääsy kaikkiin rakennuksen tiloihin. Oppimisympäristössä opiskelevat oppijat pääsevät puolestaan Mediakeskukseen, Studioon ja Galleriaan .

Mediakeskus sisältää opiskeluteemaan liittyvää oppimateriaalia. Ympäristöverkossa opiskelu alkaa juuri tutustumalla Mediakeskuksen materiaaleihin. Mediakeskuksen oppimateriaalikokonaisuudet sisältävät aiheeseen liittyviä artikkeleita, kuvia, ääniä ja linkkejä muihin WWW-lähteisiin. Kokonaisuuksien yhteydessä on myös usein projektikuvauksia, joiden avulla oppijat voivat toteuttaa oman projektinsa. Löydettyään itseään kiinnostavan aiheen oppijat voivat siirtyä Studioon työstämään projektiaan.

Studio on Ympäristöverkkoon rekisteröityneiden oppijoiden työtila. Studiossa on mahdollista työskennellä joko yksin tai ryhmässä muiden Ympäristöverkossa toimivien oppijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden kanssa. Studiossa oppijat voivat työstää projektiaan keskustellen (news), keskustellen reaaliaikaisesti (chat), piirtäen mindmap-kuvia, tehden kyselyjä sekä rakentaen aiheestaan omaa multimediaesitystään WWW-muotoon.

Kokoushuone on opettajien sekä koulujen ulkopuolisten asiantuntijoiden kohtauspaikka. Opettajat ja asiantuntijat voivat Kokoushuoneessa käydä keskustelua niin opetukseen ja oppimiseen liittyvistä kysymyksistä, kuin itse opetusaineeseen liittyvistä asioista. Tätä tarkoitusta varten Kokoushuoneesta löytyy reaaliaikainen Pulinat-työkalu (chat) ja news-tyyppinen keskustelutyökalu. Kokoushuoneen tarkoitus on tarjota opettajille tukea ja ideoita heidän työhönsä. Oppijoiden projektitöiden ohjaamisen lisäksi opettajat ja koulun ulkopuoliset asiantuntijat tuottavat Kokoushuoneen WWW-editorilla uutta oppimateriaalia Mediakeskukseen. Kokoushuoneesta löytyy työkaluja myös arkisto- ja hallinnointitehtäviin. Tätä kautta opettajat pystyvät seuraamaan Ympäristöverkon käyttöä tai poistamaan Studion työkaluilla tehtyjä töitä ja mahdollisia asiattomia keskusteluviestejä.

Galleria on näyttelytila, johon rekisteröityneiden oppijoiden lukukausittain tuottamat WWW-multimediaesitykset sijoitetaan opettajien töistä antamien kommenttien kera.

Tekninen rakenne

Ympäristöverkon WWW-sivut on asennettu toimimaan UNIX:iin WWW-palvelimelle. WWW-palvelimena toimii Apache. Palvelimen hakemistorakenne on jaettu Ympäristöverkon järjestelmähakemistoihin ja käyttäjille avoimiin HTML-sivuihin.

Ympäristöverkon selaimena toimii Netscape Navigator 4.06 tai Netscape navigator 4.05, johon on lisätty Java 1.1 -plugin. Selaimeen täytyy asentaa myös RealVideo -plugin. Muita ohjelmistoja asiakaskoneella ei tarvitse olla. Käyttäjän työtiedostot tallentuvat Ympäristöverkon palvelimelle.

Oppimisympäristön rungon muodostavat navigointityökalut, tekstipohjaiset keskustelualueet (news-tyyppinen keskustelu ja reaaliaikainen Chat), käsitekarttatyökalu, kyselytyökalu sekä WWW-editori. Työkalut on toteutettu HTML-kielellä, Perlillä tehdyillä CGI-scripteillä ja Java-kielellä. HTML:ää on käytetty Ympäristöverkon staattisten sivujen luomiseen. CGI-scriptit käsittelevät käyttäjän täyttämät WWW-lomakkeet. Perliä on käytetty WWW-editorissa, keskusteluryhmissä ja Mindmapperin salasanojen käsittelyssä. Javaa on käytetty reaaliaikaisessa keskustelussa, Mindmapperissa ja kyselytyökalussa.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava