Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Kielten opiskelu multimediaohjelmiston avulla
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.12.1 Johdanto

Tässä artikkelissa käsitellään monimuotoista kielen opiskelua. Oppijat ovat aikuisia, joten artikkelissa syvennytään myös aikuisen oppimiseen monimuoto-opiskelun avulla. Monimuoto- opiskelussa voidaan hyödyntää multimediaa ja tietokonetta monin tavoin; oppijoiden työvälineenä, oppijoiden yksin tai ryhmässä tapahtuvan itseopiskelun välineenä, opettajien ja oppijoiden vuorovaikutuskanavana tai opettajan esitysvälineenä. Käsiteltävissä pilottiprojekteissa hyödynnettiin multimediaa ja tietokonetta kielen opiskelussa. Ajatuksena oli työn ohessa opiskelu; riippumattomuus ajasta ja paikasta. Kahdessa pilottiprojektissa opiskelu painottui itsenäiseen multimediaohjelmiston käyttöön, yhdessä toteutettiin myös säännöllisiä lähiopetusjaksoja. Empiirinen osuus koostuu kolmesta pilottiprojektista, joissa testattiin multimedia-avusteista kieltenopetusohjelmaa englannin kielen opiskelun oppimisympäristönä.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava