Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Viestinnän opiskelijat verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.11.8 Lopuksi

Tekniikan kehitys kulkee niin nopeasti, että tutkimuksen tekoaikanakin on alalla tapahtunut merkittäviä kehitysaskelia. Tutkimusta aloitettaessa vuoden 1996 syyskesällä näytti opettajan omalla palvelimella toimiva keskusteluryhmä sisältävän vielä niin paljon riskejä, että harkitsimme tarkoin sen toteuttamismahdollisuuksia. Vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden kesken toimi siten lähinnä sähköpostilla ja keskusteluryhmän kautta.

Syksyllä 1996 alettiin tietoverkoissa kommunikoida laajemmassa määrin puheella ja kevään 1997 kuluessa saimme käyttöön ensimmäiset kohtuuhintaiset laitteet ja ohjelmat videokuvan välittämiseen verkossa. Jos nyt aloitettaisiin vastaava kokeilu, olisi siihen mahdollista ottaa huomattavasti aikaisempaa monipuolisempia yhteydenpitovälineitä. Kun tunnetaan vuorovaikutuksen suuri merkitys etäopiskelulle, voidaan tulevaisuudelta odottaa mahdollisuuksia, jotka auttavat opiskelijaa yhä paremmin suoriutumaan tehtävistään


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava